Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

میوه های بهشتی در قرآن: انار

(3 صفحه - از 27 تا 29)

کلید واژه های ماشینی : انار ، نار ، قرآن مجید ، درخت انار ، میوه‌های بهشتی در قرآن ، میوه‌های بهشتی در قرآن مجید ، درخت ، قرآن مجید انار ، عروس ، پوست

خلاصه ماشینی:

"6 انار در ادبیات در اشعار شاعران واژه‌های نار و انار به کار رفته است،چنانکه رودکی سمرقندی‌ گوید: زلف تو را جیم که کرد آن‌که او خال تو را نقطهء آن جیم کرد وان دهن تنگ تو گویی یکی‌ دانکگی نار به دو نیم کرد7 همچنین در جایی دیگر گوید: کفیدش دل از غم چو یک کفته نار کفیده شود سنگ تیمارخوار فردوسی طوسی در وصف انار می‌گوید: بفرمود تا آب انار آورند همان تره جویبار آورند فرخی سیستانی دانهء انار را به چشم دشمن تشبیه می‌کند و می‌گوید: مگر که نار کفیده‌ست چشم دشمن تو کزو مدام پریشان شده است دانه نار8 همین شاعر در مدح امیر ابو المظفر فخر الدوله احمد بن محمد والی چغانیان و وصف داغگاه می‌گوید: داغ‌ها چون دانه‌های بسد یاقوت رنگ‌ هر یکی چون نار دانه گشته اندر زیرنار9 منوچهری دامغانی نیز در شعری معروف انار را این‌گونه توصیف می‌نماید و می‌گوید: وان نار به کردار یکی حقه ساده- بیجاده همه رنگ بدان حقه بداده‌01 در داخل میوهء انار که از بزرگ شدن تخمدان و ضخیم شدن کاسبرگ‌ها تشکیل‌ می‌شود،دانه‌های قرمز بسیار با هسته‌ای سخت قرار دارد،ازاین‌رو ناصر خسرو در بیت‌ زیر اندوه فراوان خود را به دانه‌های نار پردانه تشبیه کرده است و می‌گوید: دل پر اندوه‌تر از نار پردانه‌ تن گدازنده‌تر از نال زمستانی‌11 در مثل هم از انار بسیار سخن می‌رود،به‌طوری‌که ناردان افشاندن را به معنی‌ اشک خونین ریختن و ناردانه به معنی سرشک گلگون است."

صفحه: از 27 تا 29