Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

خوشنویس باید به دنبال تاییدیه خواص باشد نه عوام

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 37 تا 38)

کلید واژه های ماشینی : خوشنویسی ، هنر ، خط ، خط نسخ ، خط کوفی ، درویش عبد المجید ، قرآن ، خط نسخ با‌این‌که ازنظر کاربردی ، خط نسخ ازنظر کاربردی ، اسلام

خلاصه ماشینی:

"با توجه به این که مهمترین مشخصه خط،نسخ،وضوح و روشنی آن است،پس‌ از ترکیب این خط با خط تعلیق،آیا به خوانایی و وضوح آن لطمه‌ای نخورد؟ خط نسخ ازنظر کاربردی روی سطح نوشته می‌شود و فواصلی که بین حروف‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) در هنر خوشنویسی‌ مساله ضرورت‌ها تعیین‌کننده است‌ و خوشنویسی امروز تحت سیطره صنعت چاپ‌ متحمل ضربات مهلکی‌ شده است و کلمات آن وجود دارد باعث می‌شود این فواصل حتی به ما اجازه اعراب‌گذاری روی‌ حروف و کلمات بدهد. زمانی که ایرانیان به‌ دین اسلام مشرف شدند و در قرون اولیه اسلام،قرآن‌ها به خط کوفی نوشته می‌شدند اما به دلیل دشواری در خواندن و نوشتن آن و همچنین برای این که این دشواری‌ خوشنویسان امروز با پیروی‌ از سلیقه مخاطبان‌ به وادی کار نمایشگاهی‌ کشیده شده‌اند هنری که متکی‌ به میراث پیشینیان نباشد هنری است عقیم‌ و محکوم به فنا باعث تحریف کلام خدا نشود خط نسخ رواج می‌یابد که این خط در یک دورانی خط کاربردی بود و قرآن را بیشتر با خط نسخ می‌نوشتند."

صفحه: از 37 تا 38