Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

بر بالهای نیاز/ دعای ابو حمزه ثمالی

مترجم:

(2 صفحه - از 20 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : دعای ابو حمزه ثمالی ، دعای ابو حمزه نیایش امام ، نیایش امام علی‌بن‌الحسین السجاد ، ترجمانی از نیایش امام ، زنانشان ، کردار نیک ، درگذر ، حریم ، سایه ، محروم

خلاصه ماشینی:

"ما از لغزشهای خویش به سوی تو باز می‌آییم، تو با نعمت‌هایت به ما مهر می‌ورزی، و ما با گناهان‌مان با تو ستیزه می‌جوییم، نیکی تو سوی ما و بدی ما سوی تو می‌آید، و ای پادشاه بزرگوار! مرا در حریم خویش (از خطرات)مصون دار؛ و در سایه حفاظت خود نگاهم بدار؛ و در مامن خود امان‌ام ده؛ و مرا این سال و هر سال به حج خانه‌ات، و زیارت مزار پیامبر و پیشوایان-سلام بر آنان- کامیاب فرما؛ و مرا از حضور در آن مشاهد ارجمند و مواضع ارزشمند محروم مدار؛ *** خدایا! هرگاه(با خود)می‌گویم آماده شوم، و در پیشگاه تو به نماز ایستم، و با تو راز گویم، (ناگاه)سستی و(بی‌رغبتی)به سراغم می‌آید، و مرا از نماز و نیایش تو باز می‌دارد! که هرگاه(می‌پندارم)درونم به شایستگی گراییده، و به حریم رو آورندگان به تو نزدیک شده‌ام، ابتلایی برایم رخ می‌دهد، که گامهایم را دیگر بار می‌لغزاند، و مرا-ای سروروم-از خدمت به تو باز می‌دارد!"

صفحه: از 20 تا 21