Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

یادداشت/ خادمان قرآن و قوانین حامی

(1 صفحه - از 4 تا 4)

کلید واژه های ماشینی : خادمان قرآن و قوانین حامی ، احراز مقام خادم قرآن ، خادمان قرآن کریم ، یادداشت خادمان قرآن و قوانین ، قرآن کریم فرآیند شناسایی ، اشاره نهاد خادمان قرآن ، حمایت اقتصادی از نهاد خادمان ، بهره‌های مورد اشاره نهاد خادمان ، مقررات فرهنگی و اجتماعی ، قوانین و مقررات فرهنگی

خلاصه ماشینی:

"در این فرآیند که اکنون به نهادی معتبر در جامعه قرآنی‌ ما مبدل گشته است نه‌تنها شایستگان فعالیتهای قرآنی معرفی میشوند بلکه معیارهای‌ عملی برای ارزیابی فعالیت‌های گسترده و متنوع قرآنی به دست داده می‌شود. علاوه بر این اکنون خادمان قرآن در میان علاقمندان‌ فعالیتهای قرآنی آنچنان جایگاهی یافته است که می‌تواند در توسعه و بسط تخصص‌های‌ مورد نیاز به کار گرفته شود و کارکردهای آموزشی موثری ایفا کند. یکی از شیوه‌هایی که می‌تواند بهره‌های مورد اشاره نهاد خادمان قرآن را افزایش‌ دهد تثبیت ساختن این نهاد در قوانین و مقررات فرهنگی و اجتماعی کشور است. صرفنظر از نهادهای آموزشی،نهادهای اجتماعی و اداری نیز می‌توانند با معتبر دانستن احراز مقام خادم قرآن در رده‌بندی‌های اداری امکان حمایت‌ اقتصادی از نهاد خادمان قرآن را فراهم آورند. این امر به‌ویژه از آن رو ضروری است که‌ خادمان قرآن غالبا در زمره کسانی هستند که از توانایی‌های اقتصادی بسنده برخوردار نیستند و حمایت اقتصادی از آنان می‌تواند آنان را در توسعه فعالیت‌ها قرآنی یاری دهد."

صفحه: از 4 تا 4