تحلیل تأثیر عوارض شهرداری ها بر قیمت مسکن: مطالعه موردی شهر اصفهان (یک رهیافت اقتصاد سنجی فضایی) - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

تحلیل تأثیر عوارض شهرداری ها بر قیمت مسکن: مطالعه موردی شهر اصفهان (یک رهیافت اقتصاد سنجی فضایی)

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 47 تا 64)

کلیدواژه ها :

اقتصادسنجی فضایی ،وابستگی فضایی ،قیمت مسکن ،عوارض شهرداری

Spatial Econometric ،Municipality tax ،spatial dependence ،abode price

کلید واژه های ماشینی : عوارض ، شهر ، مسکن ، شهرداری‌ها ، قیمت زمین ، اقتصاد ، تحلیل تأثیر عوارض شهرداری‌ها ، شهر اصفهان ، تأثیر عوارض شهرداری ها ، قیمت مسکن

تاثیر عوامل مختلف تاثیرگذار بر اقتصاد شهر، در قیمت زمین و مسکن جلوه گر می شود. تغییر و تحولات جمعیتی، سیاستگذاری های کلان و منطقه ای و تحولات بازار کار از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر اقتصاد زمین و مسکن شهری است. در مقابل، تغییر در قیمت های زمین و مسکن منجر به تغییر در میزان عرضه ی مسکن یا ساخت و ساز در کل بازار زمین و مسکن می شود. مطالعه ی حاضر ضمن بررسی ساختارهای تامین مالی، به بررسی اثرات وضع عوارض بر بخش مسکن در شهر اصفهان می پردازد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی فضایی به منظور نشان دادن تاثیرات قیمت زمین های مسکونی یک منطقه بر قیمت زمین های مسکونی مناطق دیگر، از متغیری تحت عنوان متغیر فضایی استفاده شده است. برای تخمین مدل از ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی اطلاعات آماری دوره ی 85 - 1377 برای 10 منطقه ی شهر اصفهان استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، قیمت زمین های تجاری و عوارض بر پروانه های ساختمانی و عوارض بر مازاد تراکم از نظر آماری تاثیر معنی داری بر قیمت زمین های مسکونی داشته است. همچنین، قیمت زمین های تجاری بیشترین تاثیرات را بر قیمت زمین های مسکونی داشته است

خلاصه ماشینی:

"این مقاله در پی آن است تا با تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز مناطق دهگانه‌ی شهر اصفهان، عوامل تأثیرگذار بر قیمت زمین‌های مسکونی را با تأکید بر نقش انواع عوارض‌های مرتبط با مسکن مورد بررسی و مقایسه کند و در نهایت عوارض دارای بیشترین اثر را شناسایی نماید. وضع مالیات و عوارض بر زمین از نظر ملاک‌های ارزیابی یک نظام مالیات محلی همچون عدالت افقی و عمودی، قانونی بودن، پذیرش اجتماعی و سهل الوصول بودن، دارای توجیه بوده و در قوانین مورد استفاده شوراها و شهرداری‌ها در دنیا و در ایران دارای استناد است و توسط متولیان و دست اندرکاران بخش مسکن و شهرسازی مورد تأکید قرار گرفته است، ولی در ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست (قادری، 1383). فاصله گرفتن قیمت‌های منطقه‌ای از قیمت روز زمین‌های شهری به عنوان پایه‌ی عوارض نو سازی در طول زمان باعث شده است تا عوارض بر زمین در ایران در مجموع درآمد شهرداری‌ها جایگاهی نداشته باشد و شهرداری‌ها از این اهرم مالی برای تخصیص بهینه‌ی زمین استفاده کافی نبرند (قادری، 1383). 2 Trasberg 3 Oates قادری (1383) در بررسی اثرات و پیامدهای وضع عوارض بر زمین‌های شهری، به ابزارهای مالیاتی و غیر مالیاتی برای مدیریت زمین‌های شهری به منظور ایجاد عدالت اجتماعی و تأمین منابع درآمدی دولت‌های محلی تأکید کرده است. نتایج همچنین حاکی از وجود وابستگی فضایی میان مشاهدات قیمت زمین مسکونی و قابلیت تشخیص بالاتر مدل SARبرای تبیین عوامل مؤثر بر قیمت زمین‌های مسکونی و نشانگر این واقعیت است که در هنگام کاربرد روش‌های OLS در داده‌های مکانی، باید تأثیر مجاورت و همسایگی را در داده‌های جمع آوری شده مطالعه کرد تا برآورد انجام گرفته با برازش تورش دار ضرایب مواجه نشود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.