Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

خاطرات قرآنی سال های اسارت (3)

(1 صفحه - از 22 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، اسارت ، اسرا ، خاطرات قرآنی ، خاطرات قرآنی سال‌های اسارت قسمت ، نسل ، انسان ، کوه ، روح معنوی قرآن و اسرا ، اسارت (

خلاصه ماشینی:

"قرآن کریم به طور آشکار،کیفیت پیدایش انسان در زمین را بیان نکرده که آیا ظهور این نوع موجود(انسان)در زمین،منحصر در همین دورهء فصلی است که ما در آن‌ قرار داریم یا دوره‌های متعددی داشته و دورهء ما انسان‌های فعلی آخرین دورهء آن است؟ ممکن است از بعضی آیات شریفهء قرآن استنباط شود که قبل از آفرینش حضرت آدم ابو البشر و نسل او، انسان‌هایی دیگر در زمین زندگی می‌کرده‌اند؛مانند آیهء شریفه «و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفة قالوا تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء..."

صفحه: از 22 تا 22