Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه هوش هیجانی و خودپنداره ی دانش آموزان تیزهوش و عادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 317 تا 323)

کلیدواژه ها :

هوش هیجانی ،تیزهوش ،خودپنداره

کلید واژه های ماشینی : هوش ، خودپنداره ، تیزهوش ، دانش‌آموزان ، هوش هیجانی ، هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر ، دانش‌آموزان تیزهوش و عادی ، خودپنداره دانش‌آموزان عادی و تیزهوش ، دانش‌آموزان دختر و پسر تیزهوش ، دانش‌آموزان دختر

هدف:این پژوهش،بررسی رابطه هوش هیجانی با خودپنداره دانش‌آموزان عادی و تیزهوش است.همچنین مقایسه این دو متغیر در میان‌ دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دومین هدف مطالعه حاضر بوده است.روش:به همین منظور 004 نفر دانش‌آموز مقطع متوسطه(002 دانش‌آموز دختر و پسر عادی و 002 دانش‌آموز دختر و پسر تیزهوش)شهر اردبیل به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند.برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه خودپنداره راجرز،پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران و آزمون هوش کتل فرم‌ A استفاده شده است.یافته‌ها:نتایج نشان داد که‌ هوشبهر،خودپنداره و هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر تیزهوش از دانش‌آموزان د ختر عادی به‌طور معناداری بیشتر است.همچنین میانگین هوشبهر و خودپندارهء دانش‌آموزان پسر تیزهوش از دانش‌آموزان پسر عادی به‌طور معناداری بالاتر است.اما بین هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر تیزهوش و دانش‌آموزان پسر عادی تفاوت معناداری یافت نشد.در بین دانش‌آموزان تیزهوش،میانگین خودپنداره و هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر به‌طور معناداری از دانش‌آموزان پسر بیشتر است.بین هوشبهر این دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.همچنین در بین دانش‌آموزان عادی،میانگین هوشبهر دانش‌آموزان پسر به‌طور معناداری از دانش‌آموزان دختر بیشتر است.اما میانگین خودپندارهء دانش‌آموزان دختر به‌طور معناداری از دانش‌آموزان پسر بیشتر است.بین هوش هیجانی این دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.نتیجه‌گیری:با توجه به یافته‌های به دست آمده می‌توان چنین نتیجه‌گیری‌ کرد که در مراکز آموزشی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی علاوه بر رشد شناختی به عاملهای هیجانی آنان نیز توجه شود.

خلاصه ماشینی:

"مقایسه هوش هیجانی و خودپندارهء دانش‌آموزان تیزهوش و عادی هدف:این پژوهش،بررسی رابطه هوش هیجانی با خودپنداره دانش‌آموزان عادی و تیزهوش است. دانش‌آموزان تیزهوش و عادی دومین هدف مطالعه حاضر بوده است. و پسر عادی و 002 دانش‌آموز دختر و پسر تیزهوش)شهر اردبیل به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه خودپنداره راجرز،پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران و آزمون هوش کتل فرم‌ A استفاده شده است. هوشبهر،خودپنداره و هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر تیزهوش از دانش‌آموزان د ختر عادی به‌طور معناداری بیشتر است. خودپندارهء دانش‌آموزان پسر تیزهوش از دانش‌آموزان پسر عادی به‌طور معناداری بالاتر است. اما بین هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر تیزهوش و در بین دانش‌آموزان تیزهوش،میانگین خودپنداره و هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر به‌طور بین هوشبهر این دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. دانش‌آموزان پسر به‌طور معناداری از دانش‌آموزان دختر بیشتر است. بین هوش هیجانی این دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. کرد که در مراکز آموزشی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی علاوه بر رشد شناختی به عاملهای هیجانی آنان نیز توجه شود. ابعاد هوش هیجانی کمتر درک شده است. تحصیلی دانش‌آموزان دارای هوش هیجانی بالا از که هوش هیجانی رابطه بین عملکرد تحصیلی و خودپنداره و هوش هیجانی دانش‌آموزان تیزهوش‌ میانگین دانش‌آموزان دختر و پسر تیزهوش در متغیرهای خودپنداره و هوش هیجانی معنادار است. معناداری بین دانش‌آموزان دختر و پسر تیزهوش‌ خودپنداره دانش‌آموزان پسر است. دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی تفاوت معناداری‌ هیجانی دانش‌آموزان دختر تیزهوش نسبت به‌ بالاتر بودن هوش هیجانی دختران تیزهوش نسبت به‌ اما تفاوت بین هوش هیجانی دانش‌آموزان دختر و که در پژوهشهای خودپنداره و هوش هیجانی توجه به‌"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.