Skip to main content
فهرست مقالات

واقعیتها و چشم اندازهای نظام آموزش و پرورش ویژه: بررسی تطبیقی ایران با چند کشور توسعه یافته

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 324 تا 341)

هدف:این تحقیق به منظور شناخت موقعیت آموزش و پرورش استثنایی کشور و فراهم آمدن امکان ارائهء راهبردهای توصیه‌ای به اجرا درآمده است.روش: روش این تحقیق کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک علمی است.بدین منظور کشور ما در چهار خرده نظام مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی،منابع‌ انسانی،منابع مالی و برنامه‌ریزی درسی با کشورهای آلمان،انگلیس،امریکا،کانادا،ژاپن و فرانسه مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفتند.یافته‌ها:نتایج این‌ بررسی نشان داد که در مقایسه با کشورهای پیشرو مورد مقایسه،کشور ما با مشکل فقدان قانون مصرح در حمایت از آموزش و پرورش فراگیر روبه‌روست. طرح ملی سنجش با تأخیر به مرحله اجرا درمی‌آید.در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه که درجه تحصیلی کارشناسی،شرط اشتغال معلمان است،در کشور ما چنین شرطی وجود ندارد،لیکن 35 درصد شاغلین از چنین شرطی برخوردارند.نتیجه‌گیری:در کشور ما رایگان بودن آموزش و پروش ویژه و پیش‌بینی منابع بیمه درمان و آتی در منابع مالی آموزش و پرورش استثنایی،فهمی مناسب از حمایتهاست.لیکن در مقایسه با کشورهای مورد مقایسه از قاعده جلوگیری از هرگونه هزینه اضافی به دلیل معلولیت،فاصله داریم.کشور ما در برنامه‌ریزی،مقایسه با کشورهای پیشرو با مشکل ساختار متمرکز مواجه است.

خلاصه ماشینی:

"هدف:این تحقیق به منظور شناخت موقعیت آموزش و پرورش استثنایی کشور و فراهم آمدن امکان ارائهء راهبردهای توصیه‌ای به اجرا درآمده است. بررسی نشان داد که در مقایسه با کشورهای پیشرو مورد مقایسه،کشور ما با مشکل فقدان قانون مصرح در حمایت از آموزش و پرورش فراگیر روبه‌روست. کودکان دارای نیازهای ویژه آموزشی یا در مدارس‌ 6991 دانش‌آموزی دارای نیاز ویژه آموزشی است که‌ آموزش افراد دارای نیازهای ویژه آموزشی شناخته‌ بهداشت برای کودکان دارای نیازهای ویژه که بر از این منشور است و آموزش اجباری را برای همه‌ کودکان دارای نیاز ویژه آموزشی به شیوه‌ای‌ انفرادی برای کودکان دارای نیازهای ویژه و مشارکت‌ مقررات در آموزش و پرورش کودکان و دانش‌آموزان‌ استثنایی و همچنین ضوابط مربوط به تشخیص، آموزش و پرورش فراگیر و تأمین نیازهای ویژه‌ کودکان دارای نیاز ویژه برای ثبت‌نام سال اول ابتدایی‌ ویژه در نشام آموزش وجود داشته است و 89 درصد ویژه آموزش و پرورش از مراکز تربیت معلم به‌ نیاز برای تأمین نیازهای ویژه آموزش و پرورش در است و این قاعده در مدارس کودکان دارای نیازهای‌ خبرگان آموزش ویژه برای تأمین بودجه مدارس با آلمان:در این کشور آموزش کودکان دارای‌ نیازهای ویژه به وظیفه‌ای برای مدارس عادی تبدیل‌ شده است. دانش‌آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه می‌شود آموزشی برای کودکان دارای نیازهای ویژه و کودکان دارای نیازهای ویژه در مدارس عادی تشکیل‌ تطبیق با نظام آموزش ویژه کشورهای دیگر با ایران: تأمین نیازهای ویژه آموزش و پرورش کودکان و آموزش و پرورش عادی برای کودکان دارای نیاز ویژه‌ برای کودکان و دانش‌آموزان نیاز ویژه در مدارس عادی‌"


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.