Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

کتاب و نشریات

(2 صفحه - از 27 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، نماز ، بشارت ، جوانان ، تسبیح ، کتاب و نشریات ، بشارت نشریه قرآنی ویژه ، دین ، نشریه قرآنی ویژه جوانان ، پیامبر

خلاصه ماشینی:

"باری سؤال‌های این نسل جدی است و جواب‌های‌ قانع‌کننده‌ای نیز می‌طلبد تا بتواند با رفع نیازهایش، شخصیتی محکم و استوار بسازد و از دین و فرهنگ خویش‌ دفاع نماید؛اما جدای از نوع پرسش و جواب و محتوای آن باید به نکاتی نیز توجه داشت: به پرسش و پرسشگر به دیده احترام نگریست-پرسشگر هر که و پرسش هرچه-چنانچه خداوند با بیان سؤال فرشتگان‌ در ابتدای خلقت و ترسیم هنری صحنهء آفرینش انسان،این‌ درس را در آغازین کتاب خویش به همه انسان‌ها داده آموخت. گفته شد که نماز سرود معنایی هستی است و کسی که به سری متعالی‌ و نامنتاهی در وجود تعلق خاطر پیدا می‌کند با گوش دل،نیوشای تسبیح و نماز همه ذرات وجود و ترنم معنوی در کائنات می‌شود و پیامبر ما در آستانه‌ بعثت و در پرتو مشیت ربوبی،به عالی‌ترین مرتبه چنین احساسی نایل آمد."

صفحه: از 27 تا 28