Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

پیران را بزرگ بدارید و به کودکان مهر بورزید

(2 صفحه - از 38 تا 39)

کلید واژه های ماشینی : صله رحم ، خدا ، خداوند ، احسان ، آثار سوء قطع رحم ، قرآن کریم ، گرامی ، مال ، پیوند ، قیامت گرامی

خلاصه ماشینی:

"در آیه‌ای دیگر از قرآن کریم افرادی که صله رحم به جای آورند از زمره کسانی‌ شمرده شده‌اند که وفای به عهد خداوند نموده،پیمان او را نشکسته،نسبت به‌ پروردگار خویش خشیت داشته و از بدی حساب می‌هراسند: «الذین یوفون بعهد الله و لا ینقضون المیثاق و الذین یصلون ما امر الله به ان‌ یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب» 3 «همان کسانی که به عهد الهی وفا می‌کنند و پیمان او را نمی‌شکنند و کسانی‌ که آنچه را خداوندبه پیوند آن فرمان داده می‌پیوندند و از پروردگارشان می‌ترسند و از حساب سخت و سنگین می‌هراسند. »6 همچنین از پیامبر(ص)نقل شده که فرمود: «کسی که قصد صله رحم و رسیدگی به یکی از خویشانش-خواه رسیدگی‌ مالی و یا غیر مالی-کند،خداوند اجر صد شهید به او عطا می‌نماید و در هر گامی که‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) از آثار سوء قطع رحم‌ کوتاهی عمر، زوال مال به دست اشرار و جلب غضب الهی است بردارد،چهل هزار نیکی برای او نگاشته و چهل هزار بدی از او پیراسته و بر درجات‌ اش افزوده می‌شود و چنان است که صد سال بردبارانه خدا را پرستیده باشد."

صفحه: از 38 تا 39