Skip to main content
فهرست مقالات

کنکاش در افکار و اشعار صائب تبریزی: دولت قرآن در دیوان شاعران

نویسنده:

(3 صفحه - از 31 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : صائب ، قرآن ، اشعار ، اشعار صائب تبریزی دولت قرآن ، افکار و اشعار صائب تبریزی ، صفوی ، دولت قرآن در دیوان ، مصحف ، صفویان ، تبریزی دولت قرآن در دیوان

خلاصه ماشینی:

"در اشعار او گسترده است و بیشتر موضوعات را به زبان و بیانی در شعر خود آورده که دریافتش حتی برای‌ عوام نیز دشوار نیست و نسبت به شعرای معاصر خود این فضل را داشته‌ که با اندیشه‌ها و آثار قرآن‌پژوهانی چون حافظ و مولانا آشنا بوده و درچند جای دیوانش به آشنایی وی با مولانا مورد تصریح قرار گرفته: از بادهء مولانا،مدهوش شدم صائب‌ این بادهء روحانی،صهبای دگر دارد سال‌ها اهل سخن باید که خون دل خورند تا چو صائب آشنا با طرز مولانا شوند ولی،با وجودی که تسلط فوق العاده‌ای بر زبان فارسی و آشنایی عمیقی‌ با سروده‌های خاقانی،سعدی،حافظ،سنایی و عطار داشته،در آثارش همانند تمام دیگر شعرای سبک هندی(به استثنای حکیم کاشانی)مسامحه‌های‌ لفظی بسیار زیادی دیده می‌شود و حتی از استعمال واژگان و عبارات‌ عامیانه خودداری نکرده. تصمیم دیگری گرفت: چون به هندوستان گوارا نیست صائب طرز تو به که بفرستی به ایران نسخهء اشعار خود همین کار را نیز کرد و لذا،وقتی به ایران برگشت،از شهرت شایسته‌ای‌ برخوردار بود و به واسطهء همان حسن شهرت سمت ملک الشعرایی شاه‌ عباس دوم صفوی(2501 تا 7701 قمری)را یافت و جالب آن‌که برخلاف‌ بسیاری از شعرای درباری معاصر یا قبل و بعد از خود،ذوق و قریحه‌اش را به‌ مدیحه‌سرایی آلوده نساخت و از نفوذی که در دربار سلطنتی داشت،در جهت‌ گردهمایی شاعران و فراهم ساختن محیطی امن برای شکوفایی قریحه و ذوق آنان استفاده کرد و در مجموعهء اشعارش،تنها هشت بیت وجود دارد که‌ در آنها به صراحت یا تلویح از شاه عباس یاد کرده که آن ابیات نیز فاقد جنبه‌های رایج مدیحه‌سرایی است."

صفحه: از 31 تا 33