Skip to main content
فهرست مقالات

پژوهش/ روشی نوین در تفسیر و فهم آیات الهی: تفسیر ساختاری سوره های قرآن

نویسنده:

(5 صفحه - از 36 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : قرآن، تفسیر، فهم آیات الهی، تفسیر ساختاری سوره‌های قرآن، غرض سوره، فهم، وحدت موضوعی سوره‌ها، غرض، تفسیر و فهم آیات، اعجاز قرآن

خلاصه ماشینی:

"مهم‌ترین پیامدها و کارکردهای بررسی موضوعی سوره‌های قرآن‌ عبارت است از: 1-کشف افق‌های جدید در اعجاز قرآن کریم نظریه«وحدت موضوعی سوره‌ها»با نشان دادن نظم پنهان و ناآشکاری‌ که در ورای آیات به ظاهر پراکنده هر سوره وجود دارد دریچه تازه‌ای از اعجاز قرآن را بر روی جهانیان می‌گشاید و با ترسیم ساختار هندسی سوره‌ها «ابتکار آموزشی و هنری قرآن را در روش انتقال پیام‌های خود به فراگیران به‌ نمایش می‌گذارد. برخی از خاورشناسان درصدد توجیه سبک گسیخته قرآن برآمده‌اند،آنان‌ گفته‌اند تنوع و پراکندگی مطالب باعث کاهش ملال خاطر و مانع پدید آمدن‌ حالت دلزدگی می‌گردد و یا به دلداری مسلمانان پرداخته و گفته‌اند وحدت ادبی‌ سوره‌های قرآن و نظم آهنگین آن نقص عدم همبستگی و عدم ارتباط آیات‌ را جبران می‌کند،8اما این توجیهات مشکلی را حل نمی‌کند بلکه تاکیدهای‌ فراوان آنها بر گسیختگی و بی‌نظمی آیات قرآن،به خواننده ناآگاه این نکته‌ را گوشزد می‌کند که قرآن از دستبردهای بشری در امان نمانده است و افرادی‌ که متصدی جمع‌آوری قرآن بوده‌اند با جابه جایی‌های به عمل آمده در ترتیب‌ آیات،تسلسل و ربط موضوعات طرح شده را برهم زده و در نهایت آن را به‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) صورت مجموعه‌ای از مطالب گوناگون و فاقد ارتباط درآورده‌اند. علامه طباطبایی نیز با تاکید بر وجود نوعی ارتباط و به هم پیوستگی‌ میان اجزای یک سوره به هماهنگی میان معنای بسم الله و غرض کلی سوره‌ اشاره کرد و می‌گوید: از آنجایی که وحدت و یگانگی یک سخن به واسطه هدف و منظوری‌ است که از آن در نظر گرفته شده،لذا هریک از سوره‌ها قاعدتا منظور و هدف‌ خاصی را دنبال می‌کند و بنابراین ذکر بسم الله در طلیعهء هر سوره‌ای برای‌ شروع در مقصود خاص آن سوره است."

صفحه: از 36 تا 40