Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

روایت گونه ای از نبرد عاشورا: حماسه خورشید

نویسنده:

(2 صفحه - از 33 تا 34)

کلید واژه های ماشینی : اسب ، امام ، خدا ، خیمه‌ها ، زنان ، رسول خدا ، معاویه ، مسلم بن عوسجه ، حماسه خورشید ، جنگ

خلاصه ماشینی:

"او را که با قامتی آکنده از شجاعت خدنگ بر پشت ذو الجناح استوار و بی‌هراس از فوج‌ لشکری که پیش رو داشت می‌خواست با یارانش در دنیا وداع کند و تا دیدار آنها در محضر حق،باری دیگر بر آن رزم‌آوران میدان شجاعت نظر کند،اسب امام‌ حرکت کرد،سپاه نیز حرکت کرد اما به قهقرا،آنان نیک می‌دانستند که حریف‌ این شیر بیشه شجاعت نیستند آنان حسین بن علی(ع)را خوب می‌شناختند تمام لشکر که حدود سی هزار بودند،یا لااقل سرجنبانان آن لشکر بهتر از خود امام،او را می‌شناختند،می‌دانستند که اگر ده برابر این لشکر هم باشد،حسین‌ مرد ترس نیست،مگر نه اینکه او فرزندکننده در خیبر،علی(ع)است که یک‌ تنه در خیبر را از جای کنده و روی خندق انداخت و فوج کنار زد و از کشته آنان‌ پشته ساخت،همان،مگر نه این،همان حسین جنگ صفین است که وقتی‌ بر اسب می‌نشست سپاه معاویه از هراس او اسب‌هایشان را به عقب می‌بردند."

صفحه: از 33 تا 34