Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

سالن امام حسین (ع) در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

(3 صفحه - از 6 تا 8)

کلید واژه های ماشینی : نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ، سالن امام حسین ، امام حسین ( ع ) ، نمایشگاه کتاب سالن حضرت امام ، کشور نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ، کتاب سالن حضرت امام حسین ، امام علی ( ع ) ، نخل ، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ، عاشورا

خلاصه ماشینی:

"سازمان میراث‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) فرهنگی کشور که پاسدار هنر جلوه‌های میراث گذشته است به‌ حکم وظیفه اصلی و خطیر خود که معرفی مواریث فرهنگی است‌ امسال برای دومین بار رسالت اصلی و خطیر خود را در نمایشگاه‌ کتاب تهران و سالن امام حسین(ع)معرفی آثاری دانست که‌ هنرمندان به‌نام و گمنام این سرزمین حول محور شخصیت والای‌ آن امام همام آفریده‌اند و لذا در حد ظرفیت مکان نمایشگاهی که در اختیار گرفت گزیده‌ای از این آثار را در سالن امام حسین(ع)به‌ نمایش گذاشته است که محورهای عمده آن به شرح ذیل می‌باشد. آثار موزهء ملی آثار ارائه شده از موزه ملی ایران که دو شیی‌ء نفیس سر علم و تابلو نقاشی یک شیشه صحنه‌ای از واقعه عاشورا را نمایان ساخته‌ بود و دیگر اشیاء این محور عمدة شمایل‌های معروف حضرت علی‌ (ع)و حسین(ع)و حضرت رسول اکرم(ص)می‌باشند که در بالای‌ نقش این بزرگواران تصویر فرشتگان نیز مشاهده می‌شود."

صفحه: از 6 تا 8