Skip to main content
فهرست مقالات

سیره نویسی پیامبر در گذشته و حال

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 12 تا 13)

کلید واژه های ماشینی : سیره، سیره نویسی پیامبر، اخلاق، پیامبر اکرم ( ص )، معنای شرح زندگی پیامبر اکرم، رسم پیامبر اکرم، کتاب، مغازی، پیامبر ( ص )، تاریخ

خلاصه ماشینی:

"مورخان نخستین که در احوال و زندگی‌ پیامبر اسلام(ص)کتاب نوشتند،عنوان تاریخ خود را«سیرة النبی»گذاشتند و محتمل‌ است که می‌خواسته‌اند ضمن بیان تاریخ زندگی پیامبر(ص)سبک و روش خاص‌ زندگی آن حضرت را که برای مسلمانان بهترین نمونه و سرمشق است بیان کنند،اما به همان تاریخ بسنده کرده‌اند،با این بخش یعنی سبک و روش زندگی،در سایهء مباحث دیگر قرار گرفت و به طور مستقیم و مفصل و با ابوابی در جهت تبیین همهء وجوه زندگی پیامبر(ص)مطرح نشد. نگارش سیره پیامبر از چه زمانی آغاز شده است و مهمترین آثار در این زمینه کدام است؟ با توجه به جایگاه ویژهء رسول خدا(ص)نزد مسلمانان بالطبع گفتار و رفتار و ره و رسم آن حضرت پیوسته از آغاز بعثت مورد توجه و منبع اخلاق و راه و رسم اصحاب‌ و یاران آن حضرت به شمار می‌آمد و بسیاری از اصحاب به نقل و روایت حدیث و سیره‌ و راه و رسم پیامبر اکرم(ص)می‌پرداختند و با در نظر گرفتن این امر که کتابت حدیث‌ مقدم بر کتابت تاریخ زندگی پیامبر(ص)است،می‌توان گفت که پرداختن به نگارش‌ سیرهء پیامبر(ص)به معنای اخلاق علمی و راه و رسم آن حضرت و نیز تاریخ زندگی‌ و مغازی پیامبر(ص)ابتدا در تدوینهای حدیثی آمده است. روش شما در تعریف سیره پیامبر(ص)چه بوه است و چگونه اثر خود را تالیف کرده‌اید؟ با توجه به نکاتی که در اهداف مطالعه و بررسی و ارائه سیره پیامبر(ص)عرض‌ کردم،سیره نبوی بهترین راهنمای زندگی در همه وجوه است و با همین انگیزه کار تحقیق در سیره به معنای یافتن راه و رسم و سبک زندگی رسول خدا(ص)در وجوه‌ مختلف آن را آغاز کردم،کار اصلی را از اوایل انقلاب شروع کردم و تا سال 3631 مقدمات یادداشت برداری و تنظیم یادداشت‌ها طول کشید و از سال 3631 تا سال‌ 7631 مطالب تدریس شد و در طول این مدت کار تدوین آن نیز انجام می‌گرفت."

صفحه:
از 12 تا 13