Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

تحقیق/ کشف معانی قرآن، منحصر به یک قوم و ملت نیست

نویسنده:

(3 صفحه - از 28 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، زبان ، عربی ، اسلام ، غرب ، کشف معانی قرآن ، کتاب مقدس ، تفسیر ، خدا ، مذهب

خلاصه ماشینی:

"آنچه برای آن‌ها اهمیت دارد این‌ است که تمام این وقایع تاریخی خواست خداوند بوده است درحالی‌که وقایع‌ مهم آنهایی هستند که تاثیر مستقیم در زندگی حال و آینده مردم دنیا دارند. البته این نکته‌ برای بیشتر خوانندگان ما که ممکن است هرگز خود این کتاب را ندیده باشند اگرچه شاید ترجمه آن را دیده باشند،نامفهوم باشد. شکل عربی قرآن از خیلی جهات مهم است،و به‌هرحال مسلمانان با تفسیر دقیق آیات قرآنی مخالفت کرده‌اند درست مانند پیروان سایر مذاهب که‌ با تفسیر کتاب مقدسشان مخالف هستند. غنای زبان قرآنی و قابل پذیرش بودن آن از جهت تفاسیر مختلف به‌ تشریح این‌که چطور این کتاب بی‌همتا به یکی از بزرگ‌ترین تمدن‌های دنیا شکل داده کمک می‌کند. کتاب قرآن به اندازه«عهد جدید»است در بیشتر چاپ‌ها،بین 002 تا 004 صفحه است در مقایسه با کتاب مقدس عهده قدیم و جدید،قرآن توسط فردی بیان شده است که این فرد آنچه را که از فرشته جبرئیل شنیده بیان‌ کرده است،کتاب‌های مقدس عهد قدیم و جدید مجموعه‌ای از چند کتاب‌ هستند که توسط تعداد زیادی از انسان‌ها نوشته شده‌اند و عقاید متفاوتی در شان نزول آنها وجود دارد. امکان ندارد که شما وارد دنیای قرآن شوید بدون این‌که نوعی القاء درباره‌ متن قرآن نداشته باشید درحالی‌که به طور کلی این طرز تفکر،یعنی دیدگاه‌ قرآن خارج از تفکری است که در فرهنگ ما و آموزش‌های مدرن ما وجود دارد. ولی در ابتدا حقیقت این است که قرآنی که ترجمه شد مترجمش‌ وظیفه پیاده کردن تفکر مدرن را در آن بر عهده دارد و البته حقیقت دیگر این‌ است که ممکن است معنای آن تحریف شده باشد."

صفحه: از 28 تا 30