Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

خانواده سالم در پناه خدا و قرآن شکل می گیرد

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 20 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : خانواده ، کودک ، آموزش ، اسلامی ، پناه خدا و قرآن ، خانواده سالم در پناه خدا ، مکارم اخلاقی ، مادر ، تعلیم و تربیت اسلامی ، نظام آموزش و پرورش

خلاصه ماشینی:

"آیا اصول مورد اشاره شما به تربیت اسلامی و دیدگاه‌های قرآنی در ارتباط است؟ بله!در به کار بستن اصول برقراری رابطه انسانی با کودکان از دیدگاه‌هایی‌ در قرآن و روایات طرح شده به فراوانی استفاده کردم،برای نمونه در این اصول‌ اولین اصل،اصل دانایی است. چگونه می‌توان آموزه‌های تربیتی قرآن را با مفاهیم امروزی روانشناسی‌ پیوند زد و از ترکیب این دو،شیوه‌های تازه تربیت را اخذ کرد و به کار برد؟ باید به شناخت انسان(انسان کیست و چیست؟)تعریف علم و تربیت از دیدگاه قرآن توجه و مبانی تعلیم و تربیت قرآنی و اسلامی را در نظام آموزش‌ و پرورش پیاده کنیم مثلا آنقدر که ما در جامعه‌مان به مدرک‌گرایی بها می‌دهیم در اسلام به آن بهایی داده نمی‌شود. چون کودک فطرتش پاک است و هنوز نمی‌تواند مسائل را تمیز دهد و مانند دوربین عکاسی است به قول حافظ که‌ در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند آنچه استاد ازل گفت بگو،می‌گویم همچنین امام صادق(ع)فرموده‌اند:احادیث اسلامی را به فرزندان خود هرچه زودتر بیاموزید قبل از آنکه مخالفان بر شما سبقت گیرند و دلهای‌ کودکان شما را با سخنان نادرست اشغال کنند. پس اگر بخواهیم به نظام درست تعلیم و تربیت اسلامی برسیم باید خانواده و فرزندان را در دوره قبل از دبستان و حتی هنگام تشکیل خانواده، آموزش دهیم و این آموزش باید جامع باشد و تمام جوانب را شامل شود (اخلاق،مذهب،اجتماع و دین)البته پسندیده است به نقش برخی نهادهای‌ دیگر جامعه همانند مساجد اشاره کنم که به‌رغم تأثیر فراوانشان،هنوز نتوانسته‌اند نقش آموزشی خوبی را ایفا کنند و در این زمینه بسیار ضعیف عمل‌ می‌کنند."

صفحه: از 20 تا 21