Skip to main content
فهرست مقالات

ابعاد مسئله معنا از دیدگاه فلسفی

نویسنده:

(36 صفحه - از 13 تا 48)

کلیدواژه ها :

معنا ،کواین ،ویتگنشتاین ،فلسفهء تحلیلی ،جان سرل

کلید واژه های ماشینی : معنا ، زبان ، ویتگنشتاین ، کواین ، مسئله معنا از دیدگاه فلسفی ، جان سرل ، فلسفهء تحلیلی ، صورت‌بندی ، معرفت ، جمله

مسئلهء معنا از مسائل غامض زبان‌شناسی و فلسفی است.در این نوشتار که سبک و سیاقی فلسفی دارد، سعی می‌شود تا به برخی از پیچیدگی‌های مسئلهء معنا اشاره شود.ابتدا با تأملاتی کلی دربارهء معنا،سؤالاتی دربارهء آن طرح می‌شود تا برخی از جنبه‌های عام این مسئله-و نه بر اساس موشکافی‌های فلسفی-نمایان شود. در ادامه،با بیان این مطلب که فیلسوفان نیز از آغاز به مسئلهء معنا توجه داشته‌اند،از منظر فلسفهء معاصر در باب معنا اشاره می‌شود.دو جریان عمدهء فلسفی معاصر،یعنی جریان فلسفهء تحلیلی و پدیدارشناسی که‌ می‌توان گفت بقیهء جریان‌ها،انشعاب‌هایی از این دو جریان فلسفی‌اند،در ارتباط با مسئلهء معنا به اجمال‌ معرفی می‌شود.سپس با تمرکز بر جریان فلسفهء تحلیلی و ممیزاتی که می‌توان برای آن برشمرد تا ویژگی‌های‌ این زمینهء تفکر فلسفی را دریافت،سعی می‌شود بر همین زمینهء فکری،فهرستی از پرسش‌هایی اساسی در باب‌ معنا بیان شود.از همین‌رو و برای تأکید بر پیچیدگی و دقایق فلسفی این بحث،دو مسئله،انتخاب و پیرامون‌ آن‌ها مباحثی مطرح شده است.یکی مسئلهء رابطهء«معنا»و«معرفت»و دیگری مسئلهء رابطهء«معنا»و«زبان» است.مسئلهء اول یک‌بار به شکل عام و بار دیگر بر زمینهء فلسفهء تحلیلی و مسئلهء دوم به طور خلاصه از منظر ویتگنشتاین،کواین و جان سرل‌1بررسی شده و به دلیل گستردگی و عمق برخی از نظریات،از منظر فیلسوفانی چون دیویدسون،بررسی نشده است.

خلاصه ماشینی:

"اما مسائل فلسفی در باب معنا: ماهیت معنا چیست؟اگر معانی تصوراتی‌اند که در ذهن افراد وجود دارند-با فرض اینکه تصور روشنی از این تصورات داشته باشیم-چگونه دو فرد معنای سخنان‌ یکدیگر را می‌فهمند؟آیا افراد از طریق زبان،به معنای ذهنی دسترسی دارند یا به ذهن‌ یکدیگر،که معانی موجود در ذهن دیگران را می‌فهمند؟اساسا معانی چگونه شکل‌ می‌گیرند و در زبان به کار برده می‌شوند؟آیا معانی عینیت دارند؟ما برای اینکه معانی‌ ذهنی خود را به دیگران منتقل کنیم از الفاظ استفاده می‌کنیم،الفاظ با معانی چه رابطه‌ای‌ دارند؟چه اموری در حصول معنا برای یک فرد نقش دارند؟آیا پدیده‌ای در خارج از ذهن آدمی وجود دارد که آن را معنا بدانیم؟رابطهء بین اندیشه،معنا و زبان چیست؟ رابطهء معانی زبانی در یک جامعه با فرهنگ آن جامعه چیست؟رابطهء معنا با حقیقت‌ چیست؟رابطهء معنا با معرفت چیست؟چگونه معنای مؤلفه‌های یک جمله،معنای کل‌ جمله را تعیین می‌کند؟نسبت میان معنا و استعمال یا معنای الفاظ و مقاصد گویندهء الفاظ چیست؟نسبت میان معنا و استعمال یا معنای الفاظ و مقاصد گویندهء الفاظ چیست؟و سؤالات بی‌شمار دیگری که می‌توان به این فهرست اضافه کرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.