Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین سبکهای اسنادی و وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 7 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : وضعیت سلامت روانی دانشجویان ، وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه ، سبکهای اسنادی و وضعیت سلامت ، دانشجویان ، سبک اسناد ، سبک اسناد درونی و بیرونی ، ویژگیهای سلامت روانی دانشجو ، ویژگیهای سلامت روانی ، بررسی وضعیت سلامت روانی ، سبکهای اسنادی و ویژگیهای سلامت

هدف این تحقیق بررسی بین سبکهای اسنادی و وضعیت سلامت روانی دانشجویان بوده است.جامعه آماری، دانشجویان 21 رشته تحصیلی دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی 76-75 در نظر گرفته شده که از میان آنها 450 نفر نمونه مورد نیاز به صورت تصادفی انتخاب شدند.در این تحقیق برای بررسی و تشخیص سبک اسناد دانشجویان از مقیاس«راتر»و برای بررسی وضعیت سلامت روانی آنها از پرسشنامه Q.H.G استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان داد که:1-حدوددانشجویان مورد آزمون دارای سبک اسناد درونی بودند.2-بین سبکهای اسنادی و ویژگیهای سلامت روانی دانشجو با 99 درصداطمینان (*)-عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(**)کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومیهمبستگی معکوس معنادار و بین هر کدام از ویژگیهای سلامت روانی با 99 درصد اطمینان همبستگی مستقیم معنادار به دست آمده است.3-بین دو گروه دانشجویان دارای سبک اسناد درونی و بیرونی از لحاظ ویژگیهای سلامت روانی(نشانه‌های جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در عملکرد اجتماعی و میزان افسردگی)تفاوت با 99 درصد اطمینان معنادار بوده است.4-تحلیل و اریانس(F)نشان داد که در بین وضعیت سلامت روانی دانشجویان در سالهای تحصیلی اول تا چهارم تفاوت معناداری وجود ندارد.5-آزمون(T)نشان داد که بین دانشجویان زن و مرد از لحاظ سبکهای اسنادی و وضعیت سلامت روانی تفاوت معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"به همین منظور و با توجه به موضوع این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین سبکهای اسنادی و وضعیت سلامت روانی، گروهی از دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفتند تا با استفاده از نتایج به دست آمده، ضمن شناخت و متمایز کردن دانشجویان از لحاظ سبک اسنادی در رویاروی با مشکلات دانشجویی، بتوان با ارائه خدمات مشاوره‌ای، مددکاری، کمک آموزشی، روان درمانی و حتی دارو درمانی، می‌تواند دانشجویان را از عوارض ناشی از افسردگی، اضطراب، از دست دادن اعتماد به نفس و گاه خودکشی مصون دارد، بنابراین کاربرد نتایج تحقیقاتی، از هدر رفتن نیروهای بالقوه انسانی، اجتماعی و اقتصادی این قشر جوان دانش اندوخته و فعال کشور جلوگیری می‌کند و به طور کلی به سلامت روانی جامعه منتهی می‌گردد پیشینه تحقیق در ارتباط با موضوع سلامت روانی، مطالعات متعددی انجام شده که با توجه به اهداف پژوهش حاضر به آن قسمت از پژوهشها که به نوعی به سلامت روانی دانشجویان مربوط است اشاره‌ای می‌شود: لوید و گارترل 1 در بررسی خود در مورد وضعیت سلامت روانی دانشجویان (1)- Lioyd Cartrell L آمریکایی و مقایسه آن با جمعیت عمومی نشان دادند که در ابتدای تحصیل اختلاف معنی‌داری بین دانشجویان پسر و دختر از نظر علایم روانی وجود ندارد، اما در طول دوران تحصیل، دانشجویان دختر علایم روانی بیشتری را نسبت به پسران از خود بروز می‌دهند ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.