Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوه های مشارکت مؤثر مردم در مسائل آموزش و پرورش نواحی چهارگانه شیراز از دیدگاه معلمان، استادان

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 43 تا 56)

کلید واژه های ماشینی : آموزش و پرورش ، مرد ، مشارکت مردم ، معلمان ، مسائل آموزش و پرورش ، بررسی شیوه‌های مشارکت مؤثر مردم ، مدیران ، استادان ، مشارکت مردمی در مسائل آموزش ، مدارس

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه نظرات معلمان، مدیران، اولیای دانش‌آموزان، استادان دانشگده‌های علوم انسانی شیراز و مدرسین ضمن خدمت فرهنگیان درباره مشارکت مردم در ابعادسازمانی(اداری)، برنامه‌ریزی، اقتصادی(مالی)و تبلیغاتی (فرهنگی)در مسائل آموزشی و پرورشی نواحی چهارگانه شیراز می‌باشد.بدین منظور 1200 نفر از معلمان، مدیران و اولیای دانش‌آموزان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز و استادان دانشکده‌های علوم انسانی و آموزش ضمن خدمت فرهنگیان شیراز به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای است که محقق تنظیم کرده، حاوی 34 سؤال 5 گزینه‌ای با طیف لیکرت(با مقیاسهای خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد)و یک سؤال باز پاسخ به منظور دریافت نگرش پاسخگویان تدوین شده است. از مجموع پرسشنامه‌های توزیع شده، 489 پرسشنامه از مردان و 597 پرسشنامه از زنان جهت تجزیه و تحلیل آماری دریافت شده است(90%).مهمترین نتایجی که از یافته‌های تحقیق، به دست آمد عبارت‌اند از:-گروههای مورد مطالعه اظهار داشته‌اند که قانونی و رسمی شدن انجمن اولیاء و مربیان و دانش ضمانت اجرایی، مشارکت رسمی‌سازمانهای دولتی در تأمین قسمتی از نیازهای آموزشی، ایجاد کمیته‌های همکاری مردم برای ارائه تجربیات به مدرسه، اختصاص قسمتی از سود بانکهای کشور به نفع آموزش و پرورش و آگاه شدن اولیاء از نقش‌سازنده آموزش و پرورش در رشد و توسعه خانواده و اجتماع، می‌تواند در جلب مشارکتهای مردمی در مسائل آموزش و پرورش مؤثر باشد.-برای آزمون فرضیه‌ها، نتایج آزمون خی‌دو(^2 X L)نشان داد که معلمان بیشتر از سایر گروها، زنان بیشتر از مردان و کارکنان با مدارک تحصیلی کارشناس، بیشتر از سایر افراد، مشارکت مردم را در بعد برنامه‌ریزی مؤثر می‌دانند.همچنین این نتایج حاکی از آن است که در بعدسازمانی، استادان دانشگاه و مدیران مرد بیشتر از سایر پاسخگویان مشارکت مردم را مهم می‌دانند.همچنین در بعد اقتصادی، والدین و استادان دانشگاهها به مشارکت مردم در این زمینه توجه کمتری دارند.بخشی از نتایج، بیانگر آن است که تفویض اختیار، تمرکززدایی بیشتر، ارتقای نقش رسانه‌های ارتباطی در تبلیغ اهمیت آموزش و پرورش برای مردم، استفاده از تجربیات علمی، فرهنگی و فنی اولیاء در مدارس و محدود کردن فعالیتهای مدارس نمونه مردمی، می‌تواند راهگشای مناسبی در بالا بردن مشارکت مردم و اعتلای آموزش و پرورش کشور باشد.

خلاصه ماشینی:

"علاوه بر آن یافته‌های محقق نشان می‌دهد که بهترین و مؤثرترین راههای جلب مشارکت مردمی در آموزش و پرورش عبارت‌اند از:بالابردن آگاهی و فرهنگ مردم به نقش‌سازنده آموزش و پرورش در رشد و توسعه جامعه، غیر متمرکز کردن مدیریت نظام آموزش و پرورش، فعال‌تر کردن شوراهای منطقه‌ای، دادن مسؤولیت بیشتر آموزشی-تربیتی به اولیای دانش‌آموزان، فراهم ساختن زمینه ارتباط مؤثر مدیران مدارس با اولیاء و واگذاری بخشی از هزینه‌های جاری مدارس به آنان و تأسیس مدارس غیر انتفاعی. بررسی فرضیه‌های تحقیق -مقایسه نظرات پاسخگویان در خصوص مشارکت مردم در بعدسازمانی: H Lمحاسبه شده برابر 34/17 و بزرگتر از مقدار بحرانی جدول 2^ x Lدر سطح اطمینان 95 درصد است و نشان می‌دهد که گروه استادان، بیشتر از سایر گروهها با مشارکت مردم در بعدسازمانی(اداری)موافق هستند. -مقایسه نظر پاسخگویان مرد و زن در خصوص بعد تبلیغاتی(فرهنگی): Z Lمحاسبه شده برابر 13/4 و بزرگتر از مقدار بحرانی جدول در سطح اطمینان 95 درصد است و به عبارت دیگر پاسخگویان زن بیشتر از مردان، مشارکت مردم را از نظر بعد تبلیغاتی(فرهنگی)در مسائل آموزش و پرورش مؤثر می‌دانند. -نتایج حاصل از سؤالات بعد تبلیغاتی(فرهنگی)مشارکت مردم این تحقیق و پژوهشی که صمدی(1373)انجام داده، حاکی از این است که آگاه شدن اولیاء از نقش سازنده آموزش و پرورش در رشد و توسعه خانواده و اجتماع ممکن است در جلب مشارکت مردمی و مرتفع کردن مسائل آموزش و پرورش مؤثر باشد. -نتایج به دست آمده از سؤالات بعد اقتصادی(مادی)مشارکت مردم در این تحقیق و پژوهشی که اکبری(1376)انجام داده مؤید این است که بخشی از درآمد بانکها، کارخانه‌ها، ارگانها و افراد حقیقی و حقوقی می‌تواند در جلب مشارکت مردمی در مسائل آموزش و پرورش مؤثر باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.