Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان رضایت از زندگی همسران مدیران ارشد سازمانهای دولتی استان اصفهان

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 39 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : میزان رضایت همسران مدیران ارشد، زندگی همسران مدیران ارشد، میزان رضایت از زندگی همسران، بررسی میزان رضایت از زندگی، مدیران ارشد سازمانهای دولتی، پژوهش، پرسشنامه، ابعاد پنجگانهء رضایت، میزان رضایت همسران در ابعاد، سازمانهای دولتی استان اصفهان

این پژوهش با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی همسران مدیران ارشد سازمانهای دولتی استان اصفهان در ابعاد پنجگانهء رضایت از زندگی انجام شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 150 نفر از مدیران ارشد که اعضای‌ شورای اداری استانداری در سال 1379 بودند به همراه همسران آنها به عنوان نمونهء آماری انتخاب شدند.از 150 نفر تعداد 93 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند.بنابر این، میزان بازگشت پرسشنامه‌ها در حدود 63 درصد بود.سؤالات اصلی پژوهش عبارت‌ بود از: 1-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از نظر اقتصادی تا چه حد است؟ 2-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از نظر اجتماعی تا چه حد است؟ 3-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از نحوهء تربیت فرزندان تا چه حد است؟ 4-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از انجام امور روزمرهء زندگی تا چه‌ حد است؟ 5-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از نظر عاطفی تا چه حد است؟ سؤال فرعی پژوهش عبارت بود از: 1-آیا بین ویژگیهای جمعیت‌شناختی مدیران با میزان رضایت از زندگی همسران‌ آنها رابطه وجود دارد؟ در این پژوهش،تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استباطی صورت گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. آزمون t نشان داد میانگین‌های میزان رضایت همسران در ابعاد اقتصادی،اجتماعی، نحوهء تربیت فرزندان،انجام امور روزمره و عاطفی بیشتر از سطح متوسط بود. همچنین میزان رضایت عاطفی از زندگی همسران مدیرانی که رشتهء تحصیلی آنها با نوع مسؤولیت آنها مرتبط بود،بیشتر بود.در راستای یافته‌های پژوهش پیشنهادهایی‌ نیز ارائه گردید.

خلاصه ماشینی:

"سؤالات اصلی پژوهش عبارت‌ بود از: 1-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از نظر اقتصادی تا چه حد است؟ 2-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از نظر اجتماعی تا چه حد است؟ 3-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از نحوهء تربیت فرزندان تا چه حد است؟ (*)-استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان(اصفهان) (**)-کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی 4-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از انجام امور روزمرهء زندگی تا چه‌ حد است؟ 5-میزان رضایت همسران مدیران ارشد از نظر عاطفی تا چه حد است؟ سؤال فرعی پژوهش عبارت بود از: 1-آیا بین ویژگیهای جمعیت‌شناختی مدیران با میزان رضایت از زندگی همسران‌ آنها رابطه وجود دارد؟ در این پژوهش،تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استباطی صورت گرفت. در همین راستا، پژوهشگر بر آن است که تا میزان رضایت همسران مدیران ارشد را در ابعاد پنجگانهء اقتصادی،اجتماعی،عاطفی و نظایر آن بررسی نموده و با توجه به نتایج حاصل، راهکارهایی برای اصلاح و بهبود سطح رضایت از زندگی در این زمینه‌ها ارائه نماید. جدول 11-مقایسهء میانگین نمرات رضایت همسران مدیران با توجه به مرتبط بودن یا نبودن‌ رشتهء تحصیلی با نوع مسؤولیت آنها بحث و نتیجه‌گیری نتایج به دست آمده از بررسی میزان رضایت از زندگی همسران به شرح زیر است: طبق جدول 7 آزمون t ،معناداری تفاوت بین میانگین‌های رضایت«مشاهده‌ شده»و رضایت«مورد انتظار»همسران در ابعاد اقتصادی،اجتماعی،تربیت فرزندان، انجام امور روزمره و عاطفی را بیشتر از سطح متوسط نشان می‌دهد. 7-در ارتباط با سؤالا فرعی این پژوهش جدول شمارهء 10 نشان می‌دهد که میزان‌ رضایت همسران مدیرانی که رشتهء تحصیلی آنها مرتبط با نوع مسؤولیت آنهاست،در ابعد«عاطفی»بیشتر است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.