Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش انگیزه شغلی معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهر اصفهان از دیدگاه دانشجو معلمان، معلمان و مدیران

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 55 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : معلمان ، معلمان ، افزایش انگیزش شغلی معلمان مدارس ، انگیزش ، افزایش انگیزش شغلی معلمان ، تسهیلات فیزیکی و ارزشیابی صحیح ، شغلی ، دانشجو معلمان ، افزایش انگیزه شغلی معلمان مدارس ، تسهیلات فیزیکی در مدرسه

آگاهی از مسائل مربوط به انگیزش کارکنان در هر سازمانی،یکی از ضروری‌ترین‌ ارکان مدیریت است.موضوع این پژوهش،بررسی عوامل مؤثر بر افزایش انگیزش‌ شغلی معلمان مدارس راهنمایی دخترانهء شهر اصفهان است.در این رابطه تأثیر عوامل‌ انگیزشی در پنج زمینه(امکانات رفاهی،جو سازمانی مناسب،توسعه و غنای شغلی، تسهیلات فیزیکی در مدرسه و ارزشیابی صحیح و مناسب از نحوهء عملکرد معملان( دسته‌بندی شده است.) روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و 365 نفر معلم،مدیر و دانشجو معلم به پرسشنامهء 49 سؤالی پاسخ داده‌اند.پس از تجزیه و تحلیل‌های آماری‌ نتایج زیر حاصل شده است. 1-تمام عوامل موردنظر در افزایش انگیزش معلمان،به میزان زیاد مؤثر بوده است. 2-در ارتباط با اولویت‌بندی به ترتیب تسهیلات فیزیک در مدرسه،توسعه و غنای‌ شغلی معلمان،ایجاد جو سازمانی مناسب،تأمین امکانات رفاهی و ارزشیابی صحیح و مناسب از نحوهء عملکرد معلمان،از نظر پاسخگویان در افزایش معلمان مؤثر بوده است. 3-بین دیدگاههای سه گروه در خصوص امکانات رفاهی،جو سازمانی،تسهیلات‌ فیزیکی و ارزشیابی صحیح تفاوت وجود داشته،بدین صورت که مدیران بیش از معلمان و دانشجو معلمان امکانات رفاهی،جو سازمانی مناسب،تسهیلات فیزیکی و ارزشیابی صحیح را موجب افزایش انگیزش شغلی دانسته‌اند. 4-از نظر مدیران و معلمان،فراهم نمودن تسهیلات فیزیکی در مدرسه و از نظر دانشجو معلمان،توسعه و غنای شغلی مهمترین عامل انگیزشی به شمار آمده است.

خلاصه ماشینی:

"دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) علوم تربیتی و روان‌شناختی شمارهء هشتم-تابستان 1380 صص 68-55 بررسی عوامل مؤثر بر افزایش انگیزهء شغلی معلمان مدارس راهنمایی‌ دخترانهء شهر اصفهان از دیدگاه دانشجو معلمان،معلمان و مدیران غلامرضا احمدی*-زهره سجادی** چکیده آگاهی از مسائل مربوط به انگیزش کارکنان در هر سازمانی،یکی از ضروری‌ترین‌ ارکان مدیریت است. (1)- Hoy and Miskel (2)- Ratsoy سؤالات تحقیق 1-آیا تأمین امکانات رفاهی باعث افزایش انگیزش شغلی معلمان می‌گردد؟ 2-آیا ایجاد جو سازمانی مناسب در افزایش انگیزش شغلی معلمان مؤثر است؟ 3-آیا فراهم ساختن زمینهء توسعه و غنای شغلی معلمان موجب افزایش انگیزش شغلی‌ آنها می‌گردد؟ 4-آیا فراهم آوردن تسهیلات فیزیکی در مدرسه باعث افزایش انگیزش شغلی‌ معلمان می‌گردد؟ 5-آیا ارزشیابی صحیح و مناسب از نحوهء عملکرد معلمان در افزایش انگیزش شغلی‌ آنان مؤثر است؟ 6-آیا بین دیدگاههای معلمان،مدیران و دانشجو معلمان در مورد عوامل بالا تفاوت‌ معنی‌داری وجود دارد؟ 7-آیا بین نظر پاسخگویان با مدارک تحصیلی مختلف دربارهء این عوامل تفاوتی‌ وجود دارد؟ 8-آیا بین نظر پاسخگویان با سوابق کاری مختلف دربارهء این عوامل تفاوتی وجود دارد؟ روش تحقیق روش تحقیق در این پژوهش،توصیفی از نوع پیمایشی است و به توصیف دیدگاههای‌ معلمان و مدیران و دانشجو معلمان دربارهء عوامل مؤثر بر افزایش انگیزش شغلی معلمان‌ می‌پردازد. یافته‌های پژوهش جدول 1-توزیع میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص میزان تأثیر امکانانت رفاهی،جو سازمانی‌ مناسب،توسعه و غنای شغلی،تسهیلات فزییکی و ارزشیابی در افزایش انگیزهء شغلی معلمان‌ P>-0/0001 * نتایج جدول 1 نشان می‌دهد که t مشاهده شده در سطح‌ P>-0/01 معنی‌دار بوده است و می‌توان نتیجه گرفت و این عوامل بیش از سحط موجب افزایش‌ انگیزش شغی معلمان می‌گردد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.