Skip to main content
فهرست مقالات

فرهنگ مدارس و رابطه آن با احساس معلمان

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 99 تا 122)

کلید واژه های ماشینی : فرهنگ مدارس، احساس معلمان، پیوند، پرسشنامه، مدیران، فرهنگ مدارس و احساس معلمان، مدل، سازمانی، تجزیه و تحلیل، متغیرهای فرهنگ مدارس و احساس

امروزه پژوهشگران موفقیت و پیشرفت‌سازمانها را وابسته به فرهنگ آن می‌دانند و به مدیران توصیه می‌نمایند که ابعاد و اجزای این متغیر اثرگذار را مورد شناسایی قرار دهند.هدف این تحقیق مشخص ساختن ابعاد و اجزای مختلف فرهنگ مدارس و تأثیر آنان بر احساس تعهد، رضایت شغلی، حس همگروهی و نظم وترتیب است.برای رسیدن به این هدف و براساس ارزشهای‌سازمانی مدارس، فرهنگ مدارس در چهار بعد، پیوند اداری(بوروکراتیک)، فرهنگی، قوی و ضعیف قرار داده شد.اطلاعات مورد نیاز از طریق اجرای دو پرسشنامه «فرهنگ مدارس»و«احساس معلمان»از نمونه آماری تحقیق که شامل 450 نفر از دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز بود جمع‌آوری گردید.سپس یک مدل ساختاری ارائه شد که نشان دهنده رابطه بین متغیرهای فرهنگ مدارس و احساس معلمان بود. از نرم افزار 5/8 LISREL برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده گردید.نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که هر چهار بعد مطرح شده تا حد زیادی بر فرهنگ مدارس تأثیر دارند، اما تأثیر این ابعاد بر احساس معلمان بسیار متفاوت است.در حالی که پیوند اداری تأثیر ناچیزی بر احساس تعهد، رضایت شغلی، حس همگروهی و نظم و ترتیب دارد، سایر ابعاد فرهنگ مدارس بر احساس چهارگانه معلمان تأثیر بسیار زیادی بر جا می‌گذارند.

خلاصه ماشینی:

"پایایی پرسشنامه احساس معلمان‌3برای محاسبه پایایی پرسشنامه احساس معلمان نیز از روش کرونباخ استفاده گردیده است و از 69 نفر از افرادی که به پرسشنامه پاسخ داده بودند به عنوان نمونه آماری استفاده گردید و پاسخهای آنها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که آلفای به دست آمده برای هر زیرمقیاس به شرح زیر است:تعهد 78%، رضایت شغلی 89%، حس همگروهی 87% و حس نظم و ترتیب 73% می‌باشد. تجزیه وتحلیل اطلاعات‌3سؤال 1-فرهنگ‌سازمانی مدارس از چه ابعادی تشکیل شده است و سهم هر کدام از این ابعاد در فرهنگ مدارس به چه میزان است؟با توجه به روابط علی موجود بین متغیرهای مورد بررسی ابتدا مدل ساختاری آن ترسیم و سپس با استفاده از نرم‌افزار لیزرل( LISREL )این سؤال مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این امر نشان دهنده آن است که در فرهنگ مدارس درجه بالایی از رسمیت و کنترل بر رفتار کارکنان اعمال می‌گردد و یک نظام دیوانسالارانه تعیین کننده رفتاهای دبیران در کلاسهای درس می‌باشد و مدیران مدارس تلاش می‌کنند تا از طریق یک نظم و انضباط تعریف شده فعالیتهای خود را به انجام رسانند و به میزان قابل توجهی در چهارچوب‌های تعیین شده به‌رفتار کارکنان خود جهت دهند. پیوند ضعیف به رابطه ضعیف، اندک و غیرمعمول بین عوامل متعدد در یک نظام اشاره دارد که خودمختاری و آزادی عمل را درسازمانها افزایش می‌دهد، بار عاملی بر روی زیرمقیاس جهتگیری حرفه‌ای 85/0 و خودمختاری 76/0 می‌باشد که این امر نشان دهنده جهتگیری فرهنگ مدرسه به سوی این بعد است از آنجایی که معلمان مدارس در انجام وظایف خود از آزادی عمل بسیار بالایی برخوردار می‌باشند و به دلیل حمایت سستی ساختار از اساس حرفه‌ای‌سازمانهای آموزشی، نظریه پیوند ضعیف می‌تواند به عنوان یکی از نظریه‌های مطرح مدیریت آموزشی باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.