Skip to main content
فهرست مقالات

نقش خانواده، مدرسه، همسالان و رسانه های گروهی در رفتارهای انحرافی نوجوانان پسر

نویسنده:

ISC (30 صفحه - از 45 تا 74)

کلید واژه های ماشینی : نوجوانان، رفتارهای انحرافی نوجوانان، رسانه‌ها، رفتارهای انحرافی، مدرسه، متغیر، همسالان، رفتار انحرافی از طرف همسالان، خانواده، رفتار انحرافی همسالان

این مقاله بر اساس یک مطالعه خود-گزارشی از 474 دانش‌آموز پسر دبیرستانی در مشهد، توان متغیرهای انتخابی از خانواده، مدرسه، همسالان و رسانه‌های گروهی را در پیش‌بینی رفتارهای انحرافی نوجوانان مورد مطالعه قرار داد.نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد معادله مرکب از رفتار انحرافی همسالان، میزان در معرض رسانه‌ها بودن، رفتارهای انحرافی والدین، عدم تأیید رفتارهای انحرافی از طرف همسالان، ارزیابی منفی والدین و ارزیابی منفی معلمان بیشترین مقدار از واریانس رفتار انحرافی نوجوانان را تبیین می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"محاسبه رگرسیون چند متغیره با توجه به اینکه هر دوازده متغیر در یک همبستگی دوگانه، با متغیر وابسته یعنی بزهکاری نوجوانان رابطه دارند، با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره به بررسی تأثیر این متغیرها، که رفتارهای انحرافی نوجوانان را پیش‌بینی می‌کنند، پرداخته شد تا مشخص گردد که آیا بعضی از این همبستگی‌ها هنگامی که متغیرهای دیگر در معادله رگرسیون وارد شوند معنی‌داری همبستگی خود را از دست خواهند داد؟و کدام یک از این متغیرها، رفتارهای انحرافی نوجوانان را بهتر پیش‌بینی خواهند کرد؟هر چند که روشهای مختلفی برای انجام رگرسیون چند متغیره وجود دارد، اما در این پژوهش ابتدا از روش انتر 1 استفاده شده است، زیرا در این روش تمامی متغیرها وارد معادله شده و سهم تمامی متغیرها محاسبه می‌گردد. با توجه به رگرسیون چند متغیره محاسبه شده در جدول 2 از دوازده متغیر در چهار گروه، شش متغیر در این معادله کلی با متغیر وابسته یعنی رفتارهای انحرافی نوجوانان رابطه معنی‌داری دارند که عبارت‌اند از:میزان در معرض رسانه‌ها بودن، ارزیابی منفی والدین از نوجوان، رفتارهای انحرافی والدین، رفتارهای انحرافی همسالان، عدم تأیید رفتارهای انحرافی از طرف همسالان و ارزیابی منفی معلمان از نوجوان، یعنی هر یک از این متغیرها، هنگامی که وارد معادله رگرسیونی چند متغیره می‌شوند به طور معنی‌داری قادرند میزان واریانس پیش‌بینی(2 R )را در معادله بالا ببرند. (1)- Centerwall یک تحلیل از تمامی متغیرهای مستقل دوازده‌گانه در این پژوهش نشان می‌دهد که از متغیرهای رسانه‌ها، میزان در معرض رسانه‌ها بودن، از متغیرهای خانواده، ارزیابی منفی والدین از نوجوان و رفتارهای انحرافی والدین، از متغیرهای همسالان، رفتار انحرافی همسالان و عدم تأیید رفتار انحرافی از طرف همسالان، از متغیرهای مدرسه، ارزیابی منفی معلمان از نوجوان، 51 درصد از واریانس رفتارهای انحرافی نوجوانان را تبیین می‌کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.