Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ویژگیهای معلم خوب از دیدگاه دانش آموزان دوره متوسطه بندر ماهشهر

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 75 تا 84)

کلید واژه های ماشینی : معلم خوب، ویژگیهای معلم خوب، بررسی ویژگیهای معلم خوب، دانش‌آموزان، دانش‌آموزان دوره متوسطه بندر ماهشهر، بندر ماهشهر ویژگیهای معلم خوب، دانش‌آموزان دختر و پسر، ویژگیهای معلم خوب از پرسشنامه، ویژگیهای معلم خوب تفاوت، پژوهش

پژوهش حاضر، دیدگاه دانش‌آموزان دوره متوسطه بندر ماهشهر درباره ویژگیهای یک معلم خوب را مورد بررسی قرار داده است.کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر آن شهر جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده‌اند. از بین جامعه آماری 168 نفر(112 پسر و 65 دختر)، به شیوه تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند.تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک آمار توصیفی(فراوانی درصد، میانگین، انحراف معیار)و آمار استنباطی(آزمون‌ t و تحلیل واریانس یکطرفه) صورت گرفت.به منظور سنجش ویژگیهای معلم خوب از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده گردید.این پرسشنامه از 2 عامل و 39 سؤال تشکیل شده است.

خلاصه ماشینی:

"نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از نظر دانش‌آموزان بندر ماهشهر یک معلم خوب از دو ویژگی مهم آموزشی-انگیزشی(24 سؤال)و اخلاقی-انسانی(15 سؤال) برخوردار است. یافته‌ها نیز نشان می‌دهد که بین نظرات اولیا و معلمان از نظر ویژگیهای یک معلم خوب تفاوت معنی‌داری وجود دارد از نظر اولیا از بین سه عامل تشکیل‌دهنده ویژگی یک معلم خوب، بعد پرورشی برای معلم را بسیار مهم دانسته و در اولویت قرار داده‌اند. دیویس(1933)، طی پژوهشی با عنوان بررسی نظرات دانش‌آموزان دبیرستانی درباره صفات یک معلم خوب، به این نتیجه رسید که:مهربانی، دلسوزی، شوخ‌طبعی، آشنایی با دانش‌آموزان، منضبط بودن، منصف بودن، علاقه به کار، از ویژگیهای معلم خوب به شمار می‌رود. (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول‌2-نتیجه تحلیل واریانس یکطرفه بین پایه تحصیلی دانش‌آموزان از نظر ویژگیهای معلم خوب جدول 2 نشان می‌دهد که بین پایه تحصیلی دانش‌آموزان از نظر ویژگیهای معلم خوب اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. یافته‌ها نشان داد که از نظر دانش‌آموزان بندر ماهشهر، یک معلم خوب از دو ویژگی آموزشی-انگیزشی و اخلاقی-انسانی برخوردار است. برای نمونه دانش‌آموزان از جمله ویژگیهای معلم خوب را آشنایی با روشها و فنون تدریس، مهربان بودن؛علاقه به کار، چشمپوشی از خطاهای دانش‌آموزان، صداقت و راستگویی، استفاده از تشویق به جای تنبیه جسمانی، تسلط بر اداره کلاس، آگاهی از نیازهای دانش‌آموزان، داشتن اطلاعات وسیع، برقرارری آرامش و امنیت عاطفی دانسته‌اند، لذا این یافته‌ها با یافته‌های ای(1373)، مظاهری(1376)، نیکنامی(1379)، دیویس(1933)، تادوران(1933)، بانسیلا(1937)، بایبر و اسنایدر(1948)، اودی(1950)، لوین(1952)، ویتی(1955)، کاتنیک و جالس(1993)، همسو است. یافته‌های جانبی نشان می‌دهد که: 1-بین دانش‌آموزان دختر و پسر از نظر ویژگیهای معلم خوب تفاوت معنی‌داری وجود ندارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.