Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و هنجاریابی مقیاس وسواس فکری- عملی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها :

هنجاریابی ،مقیاس ،وسواس فکری-عملی

کلید واژه های ماشینی : مقیاس، OCD، مقیاس وسواس فکری، وسواس فکری، هنجاریابی مقیاس وسواس فکری، سن، آزمون، مقیاس OCD محقق، بیماران، پایایی

هدف از اجرای این پژوهش ساخت و هنجاریابی مقیاسی برای سنجش بیماران مبتلا به وسواس فکری-عملی بود.هدفهای جزئی تحقیق در مورد پایایی و اعتبار آزمون ساخته شده، قدرت تمیز و تشخیص سؤالات و نیز هنجارهای مقیاس بر حسب متغیرهایی مثل سن، جنس، تحصیلات و متأهل و مجرد بودن می‌باشد.برای نمونه‌گیری پژوهش 115 نفر از افرادی که در مراجعه به روانپزشک تشخیص وسواس فکری-عملی دریافت داشتند، انتخاب و گروه نمونه سالم نیز 115 نفر که بر اساس سن، جنس، تحصیلات و متأهل و مجرد بودن با گروه مبتلایان به اختلال وسواس فکری-عملی همتا شده بودند، انتخاب گردیدند.دو آزمون مقیاس محقق ساخته وسواس فکری-عملی و نیز مقیاس وسواس فکری-عملی آزمون‌ SCL-90-R بر روی هر دو نمونه اجرا شد.نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده نشان داد که پایایی مقیاس OCD محقق ساخته از طریق ضریب آلفای‌کرونباخ برای کل آزمودنیها 98%و برای آزمودنیهای گروه وسواس 96%می‌باشد.اعتبار مقیاس‌ OCD محقق ساخته از طریق اجرای همزمان آن با مقیاس‌ OCD آزمون‌ SCL-90-R برای کل آزمودنیهای وسواس و سالم 71%و برای آزمودنیهای گروه وسواس 35%می‌باشد که هر دو در سطح بیش از 99 درصد معنی‌دار می‌باشند.ضرایب همبستگی به دست آمده بین سؤالات آزمون‌ OCD محقق ساخته با نمره کل آزمون برای کل آزمودنیها و نیز برای گروه وسواس نشان می‌دهد که حتی پایین‌ترین ضریب به دست آمده در سطح 99 درصد معنی‌دار بوده و تقریبا همه سؤالات از قدرت و قوت خوبی برخوردارند.در ضمن هنجارهای‌ Z و T آزمودنیهای گروه عادی بر حسب متغیرهای سن، جنس، تحصیلات و متأهل و مجرد بودن محاسبه شد.طبق نتایج به دست آمده می‌توان گفت که مقیاس‌ OCD ساخته شده در این تحقیق واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهشهای روان‌شناختی و تشخیص بالینی وسواس فکری-عملی می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"ضرایب همبستگی به دست آمده بین سؤالات آزمون‌ OCD محقق ساخته با نمره کل آزمون برای کل آزمودنیها و نیز برای گروه وسواس نشان می‌دهد که حتی پایین‌ترین ضریب به دست آمده در سطح 99 درصد معنی‌دار بوده و تقریبا همه سؤالات از قدرت و قوت خوبی برخوردارند. ولی هم به دلیل تحول دانش مربوط به ملاکها، نشانه‌ها و انواع وسواس و نیز بعضی از انتقاداتی که به بعضی از مقیاس‌های موجود OCD وارد است و نیز بر جسب اطلاع پژوهشگر در ایران مقیاسی برای سنجش و ارزیابی بیماران مبتلا به‌ OCD ساخته نشده است و نیز از آنجایی که در ایران نیز مانند سایر کشورها تشخیص و درمان بیماریهای روانی از جمله وظایف مرکز درمانی است و تکیه صرف بر مصاحبه بالینی عدم پایایی و روایی تشخیص را به دنبال دارد و اصلاح و دقت فرایند تشخیص توفیق در درمان را به دنبال دارد(دژکام و بخشی‌پور رودسری، 1373)، بنابراین ضرورت انجام تحقیقی به صورت ساخت و هنجاریابی مقیاسی برای بیماران مبتلا به وسواس فکری-عملی احساس شده و هدف هم همین است تا در فعالیتهای بالینی(تشخیص و ارزیابی تغییرات درمانی)و نیز پژوهشهای مربوط به این موضوع مورد استفاده قرار گیرد. شیوه اجرا و روشهای آماری همان‌گونه که گفته شد در این تحقیق از دو گروه آزمودنی استفاده گردید:گروه نمونه OCD و گروه نمونه افراد سالم، ابتدا بعد از هماهنگی با روانپزشکان که در درمانگاهها، بیمارستانهای روانی و مطب‌های خصوصی مشغول کار بودند، تعدادی پرسشنامه محقق ساخته و نیز مقیاس وسواس فکری-عملی آزمون‌ SCL-90-R در اختیارشان گذاشته شد تا در صورتی که بیماری با تشخیص‌ OCD داشتند، بعد از تشخیص خودشان با جلب همکاری آنها پرسشنامه‌ها را در اختیارشان بگذارد تا پر کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.