Skip to main content
فهرست مقالات

پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه خشنودی شغلی آندروز و ویتی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 55 تا 68)

کلیدواژه ها :

اعتباریابی همزمان ،شاخص توصیف شغل ،پرسشنامه خشنودی شغلی مینه‌سوتا ،پرسشنامه خشنودی شغلی آندروز و ویتی

کلید واژه های ماشینی : شاخص توصیف شغل ، پرسشنامه ، آندروز و ویتی ، خشنودی شغلی آندروز و ویتی ، مقیاس آندروز و ویتی ، پرسشنامه خشنودی شغلی مینه‌سوتا ، پایایی ، اعتباریابی پرسشنامه خشنودی شغلی آندروز ، پایایی مقیاس آندروز و ویتی ، شاخص توصیف شغل و پرسشنامه

تا به حال دو پرسشنامه مشهور برای خشنودی شغلی در پژوهشهای داخل کشور به کار رفته است که اولی شاخص توصیف شغل هولین، کندال و اسمیت و دومی پرسشنامه خشنودی شغل مینه‌سوتا است که ویس، دیویس، اینگلند و لوفکویست آن را ساخته‌اند.فرانک آندروز و استفان‌ویتی(1976)، در پژوهشی که به خصوص در پی یافتن شاخص‌های سلامت ذهنی( SWB )در میان آمریکایی‌ها بود و در کتابی منتشر شد، ابزاری معرفی کردند که بر خلاف این دو پرسشنامه، خشنودی شغلی را به صورت کلی و نه به شکل مؤلفه‌ای می‌سنجد.هدف این تحقیق اعتباریابی همزمان پرسشنامه آندروز و ویتی با شاخص توصیف شغلی و پرسشنامه خشنودی شغلی مینه‌سوتا می‌باشد.نمونه پژوهش دانشجویان فارغ‌التحصیل رشته روان‌شناسی درگرایشهای مختلف بوده‌اند که از نظر سن و شغل همتا شده‌اند.پایایی مقیاس آندروز و 77/0 و ضرایب همبستگی آن با مجموعه مؤلفه‌های دو مقیاس قبلی بالا و روابط بین زیر مقیاس‌های دو پرسشنامه قبلی با مقیاس آندروز و ویتی معنی‌دار بوده‌اند.نتایج با پژوهشهای رندیج و استیل(1992)و ریچینز و داوسون(1992)همخوانی دارد.به دلیل کوتاه بودن این مقیاس در پژوهش‌هایی که ابزارهای زیادی به کار می‌رود استفاده از آن به جای شاخص توصیف شغل و پرسشنامه خشنودی شغلی مینه‌سوتا توصیه می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"در تحقیقات، خشنودی شغلی مؤلفه‌ای بیش از خشنودی شغلی کلی مورد نظر بوده است و در پژوهش‌های انجام شده در ایران به خصوص شاخص توصیف شغل در دهها پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه آندروز و ویتی(1976)با یک مقیاس پنج مؤلفه‌ای خشنودی شغلی کلی را مورد سنجش قرار می‌دهد، اگر بتوان نشان داد که پرسشنامه خشنودی شغلی آندروز و ویتی(1976)، خشنودی شغلی را به صورتی اندازه‌گیری می‌کند که مشخصه‌های روان‌سنجی قابل قبولی داشته باشد و اعتبار همزمان آن با استفاده از شاخص توصیف شغل و خشنودی شغلی مینه‌سوتا خوب باشد، در آن صورت ابزار مورد نظر، نمایش دهنده شکل کوتاه معقولی برای سنجش خشنودی شغلی است. جدول 1-ضرایب پایایی حیطه‌ای پنجگانه شاخص توصیف شغل در تحقیقات گذشته و پژوهش حاضر (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج پرسشنامه خشنودی شغلی مینه‌سوتا به دلیل آنکه پژوهش‌های انجام شده با آن چندان زیاد نیست در اینجا ارائه نشده است. همچنین همبستگی درونی شاخص توصیف شغل و پرسشنامه خشنودی شغلی مینه‌سوتا نیز(برابر 75/0، 001/0> P )که همبستگی بین این سه نمره کلی را به خوبی نشان می‌دهد. همچنین ضرایب همبستگی درونی بین خرده مقیاس‌های توصیف شغل و خشنودی شغلی مینه‌سوتا با یکدیگر و نیز با مقیاس آندروز و ویتی در جدول چهار آمده است. بالاترین ضرایب اعتبار همگرا برای مقیاس آندروز و ویتی برای نمره‌های کلی پرسشنامه توصیف شغلی و نیز نمره شاخص خشنودی شغلی مینه‌سوتا به‌دست آمده است. با این حال، ضرایب همبستگی بین مقیاس آندروز و ویتی با مؤلفه‌های نفس کار در پرسشنامه توصیف شغل همگرایی زیادی را نشان می‌دهد که با نتایج پژوهش رندیچ و استیل(1992)، همخوان است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.