Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر خانواده درمانی به روش ساختی بر کاهش تعارضات زناشویی زوج های متقاضی طلاق شهرستان اصفهان

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 99 تا 112)

کلیدواژه ها :

طلاق ،خانواده درمانی ساختی ،تعارضات زناشویی

کلید واژه های ماشینی : تعارضات زناشویی، تأثیر خانواده‌درمانی به روش ساختی، کاهش تعارضات زناشویی زوج‌های، خانواده، تعارضات زناشویی زوج‌های متقاضی طلاق، بررسی تأثیر خانواده‌درمانی به روش، درمانی، کاهش تعارضات زناشویی زوج‌های متقاضی، زنان، خانواده‌درمانی

در چند دهه اخیر به کارگیری شیوه‌های خانواده درمانی و به ویژه سیستمی در درمان انواع مشکلات روانی-عاطفی و خانوادگی افزایش چشمگیری داشته است.در این زمینه خانواده درمانی ساختی یکی از رویکردهای سیستمی است که ریشه مشکلات و اختلافات زناشویی را در رابطه پیچیده و متقابل متغیرهای خانوادگی و الگوهای تعاملی آن می‌داند.هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر خانواده درمانی به روش ساختی بر کاهش تعارضات زناشویی زوج‌های متقاضی طلاق بود.این تحقیق روی زوج‌های متقاضی طلاق که مسؤولان اداره دادگستری به مرکز مداخله در بحران برای مشاوره ارجاع داده بودند، انجام گرفته است.از بین این مراجعان دو گروه هشت نفری و هر گروه متشکل از چهار زن و شوهر از طریق نمونه‌گیری در دسترس به عنوان نمونه در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه است.ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی بوده است.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که خانواده درمانی به روش ساختی به طور معنی‌دار، تعارضات را کاهش می‌دهد(000 P ).اما این مردان و زنان از نظر تأثیر خانواده درمانی به روش ساختی بر کاهش تعارضات زناشویی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به این عوامل در زمینه پیامدهای تعارضات و نارضایتی از زندگی زناشویی و در نهایت طلاق زوج‌ها و نیز با توجه به اینکه خانواده درمانی سیستمی به ویژه ساختی در درمان بسیاری از مشکلات عاطفی روانی ناشی از روابط ناسالم درون خانواده مؤثر بوده است. مهمترین هدفهای جلسات درمانی 1-آشنایی و برقراری ارتباط و توجیه کلیه اعضای خانواده در مورد اهمیت و ضرورت شرکت در جلسات به منظور حل مشکلات زناشویی زوج‌ها 2-به نمایش گذاشتن وضعیت غالب خانواده به صورت حمایت از رفتارهای ویژه و بیان کلامی به منظور افزایش قدرت و استقلال زیر نظر منظومه‌ها در خانواده از جمله زیر منظومه زناشویی 3-استفاده از روشن‌سازی و بزرگ نمایی و تأثیر ارتباط خانوادگی به منظور تقویت افراد و زیر منظومه‌ها 4-زیر سؤال بردن علایم مرضی و نمایش جنبه‌های مختل خانواده و تغییر تمرکز خانواده از بیمار معلوم(زوج یا زوجه)به تعاملات موجود در خانواده به عنوان مشکل موجود 5-بازسازی و تغییر ساخت خانواده روش تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس)و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جدول 4-تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین نمرات تعارضات زناشویی مردان و زنان در گروه گواه و آزمایش پس از کنترل پیش آزمون (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج جدول 4 نشان می‌دهد که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمرات تعارضات زناشویی در گروه گواه و آزمایش معنی‌دار بوده است(000 P )بنابراین خانواده درمانی ساختی تعارضات زناشویی را کاهش می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.