Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تصمیم گیری گروهی بر احتمال خطرپذیری کم و زیاد در میان دانشجویان دختر

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 77 تا 100)

کلیدواژه ها :

تصمیم‌گیری گروهی ،تغییر مخاطره آفرین ،احتمال خطرپذیری ،موقعیتهای دارای خطر بالا ،موقعیتهای دارای خطر پایین

کلید واژه های ماشینی : تصمیم‌گیری گروهی بر احتمال خطرپذیری ، تصمیم‌گیری ، تأثیر تصمیم‌گیری گروهی بر احتمال ، تصمیم‌گیری گروهی ، موقعیت ، احتمال ، اطلاعات ، فرضیه ، پژوهش ، موقعیت فرضی تصمیم‌گیری

پژوهش حاضر به منظور مطالعه تأثیر تصمیم‌گیری گروهی بر احتمال خطرپذیری در موقعیتهای دارای خطرپذیری کم و زیاد به شیوه آزمایشی انجام شده است.نمونه شرکت‌کنندگان در تحقیق 32 دانشجوی دختر ترم سه و چهار دانشگاه بوده که به‌طور کاملا تصادفی برای شرکت در تحقیق از بین 120 دانشجو انتخاب شده‌اند.در این پژوهش از پنج موقعیت فرضی که در هر یک شرکت‌کنندگان باید پس از خواندن گزاره‌های مورد نظر بر مبنای 10 گزینه پیشنهادی(در دامنه تصمیم‌گیری از 10 درصد احتمال موفقیت تا صددرصد)اقدام به تصمیم‌گیری می‌کردند، استفاده شده است.در مرحله آغازین پژوهش هر یک از شرکت‌کنندگان، به صورت انفرادی در مورد پنج موقعیت فرضی تصمیم‌گیری کردند.در مرحله دوم شرکت‌کنندگان به صورت تصادفی به 8 گروه چهار نفری گمارده شدند و از آنها خواسته شد تا در مورد هر یک از 5 موقعیت به توافق برسند و یکی از 10 احتمال مطرح را انتخاب (1)-دانشجوی دکتری روان‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.کنند.در مرحله سوم باز هم 32 شرکت‌کننده به صورت تصادفی به چهار گروه 8 نفری گمارده شدند و از آنها خواسته شد تا با اتفاق آرا در مورد 5 موقعیت فرضی تصمیم‌گیری کنند.به منظور بررسی تغییرات احتمالی، در مرحله نهایی پژوهش کلیه آزمودنیها به صورت انفرادی در مورد 5 موقعیت تصمیماتی خود را ارائه کردند.فرضیه‌های مورد بررسی در پژهش چنین بودند:میان تصمیم‌گیری‌های فردی و تصمیم‌گیریهای گروهی(در گروههای 4 و 8 نفری) و همچنین میان تصمیم‌گیریهای گروهی 4 و 8 نفری و میان تصمیم‌گیریهای قبل و بعد از شرکت در تصمیم‌گیری گروهی تفاوت وجود دارد.فرضیه‌های پژوهش با استفاده از آزمون‌ t استیودنت گروههای همبسته مورد بررسی قرار گرفت.نتایج آزمون‌ t در مورد فرضیه اول در موقعیتهای دوم(03/0- P )و 29/2-- t سوم (03/0- P و 28/2-- t )و چهارم(04/0- P و 13/2-- t )تأیید و در مورد موقعیت فرضی اول و پنجم(05/0 P )رد شد.فرضیه دوم نیز صرفا در موقعیت پنجم(016/0- P و 55/2- t )تأیید و در چهار موقعیت دیگر(05/0 P )رد شد.در موقعیت سوم، موقعیتهای سوم تا پنجم(05/0 P و 01/0 P )تأیید و در مورد موقعیت اول و سوم (05/0- P )رد شد.فرضیه چهارم نیز جز در موقعیت دوم(01/0 P )تأیید و در بقیه موارد رد شد.

خلاصه ماشینی:

"جدول 4-مقایسه دو به دو موقعیتهای پنجگانه فرضی در شرایط تصمیم‌گیری گروهی چهار نفره و هشت نفره همان‌طور که در جدول 4 مشاهده می‌شود آزمون‌ t در موقعیت‌های سوم(0- P و 36/4- t )، چهارم(05/0- P و 01/2- t )و پنجم(0- P و67/4- t )تفاوت معناداری را نشان می‌دهد، به همین دلیل فرضیه سوم در مورد این موقعیت‌ها تأیید و در مورد دو موقعیت اول(745/0- P و 33/0-- t )و دوم(137/0- P و 52/1- t )رد می‌شود. در مورد اینکه عامل هویت اجتماعی و هنجار گروهی در کار بوده یا خیر کمتر می‌توان اظهار نظر نمود، چون گروههای تشکیل شده در پژوهش صرفا به صورت تصادفی و برای دو مرحله نسبتا کوتاه گروههای چهار نفره در بحث و تصمیم‌گیری به همراه هم شرکت داشته‌اند. بالاخره در مورد فرضیه چهارم(جدول 5)نیز مشخص گردید که در اکثر موقعیتهای فرضی ارائه شده(4 موقعیت از 5 موقعیت)در بین میانگین تصمیمات فردی قبل و بعد از شرکت در تصمیم‌گیری گروهی تفاوت معناداری وجود نداشت و لذا این فرضیه نیز تأیید نشد(این فرضیه صرفا در مورد موقعیت فرضی دوم مورد تأیید قرار گرفت). این یافته‌ها گویای این حقیقت است که با وجود اینکه افراد به ویژه در گروههای 4 نفری اقدام به تصمیم‌گیریهای مخاطره‌آمیزتری کردند، ولی وقتی که از گروه خارج شده و مجددا نسبت به موقعیتهای فرضی پیش‌رو به صورت فردی تصمیم‌گیری کردند، کماکان بر تصمیمات و انتخابهای اولیه خود پا برجا بوده‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.