Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و بررسی مقدماتی روایی و پایایی مقیاسی برای سنجش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی استان خوزستان

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 109 تا 126)

کلیدواژه ها :

اعتباریابی ،ساخت مقیاس ،اضطراب ریاضی

کلید واژه های ماشینی : سنجش اضطراب ریاضی دانش‌آموزان پایه، سنجش اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دختر، مقیاس اضطراب ریاضی پسران، اضطراب ریاضی، پایایی مقیاس اضطراب ریاضی پسران، مقیاس اضطراب ریاضی، مقیاس، دختران، پرسشنامه مقدماتی اضطراب ریاضیات، بررسی مقدماتی روایی

این پژوهش با هدف ساخت و بررسی مقدماتی روایی و پایایی مقیاسی برای سنجش اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی استان خوزستان اجرا شده است.به این منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای 1000 دانش‌آموز از 10 منطقه آموزشی استان برای اجرای نهایی انتخاب گردید.پس از مصاحبه و اجرای پرسشنامه نظرخواهی بر روی دانش‌آموزان و شناسایی عوامل به وجود آورنده این نوع اضطراب، پرسشنامه مقدماتی اضطراب ریاضیات تهیه و به صورت اولیه پایایی و روایی آن محاسبه شد.پس از ساخت مقیاس اضطراب ریاضی این مقیاس روی دو گروه 500 نفری دختران و پسران به طور یکسان اجرا شد.داده‌های حاصل از این نمونه‌ها از طریق نرم‌افزار 9- SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.دو مقیاس اضطراب ریاضی پسران( MAS-B )در 4 عامل با 41 ماده و اضطراب ریاضی دختران( MAS-G )در 4 عامل با 45 ماده تهیه گردید.پایایی مقیاس اضطراب ریاضی پسران از طریق آلفای کرونباخ 90/0 و اضطراب ریاضی دختران نیز 93/0 به دست آمد.همچنین روایی همگرایی مقیاس‌ها با استفاده از مقیاس اضطراب عمومی نجاریان و همکاران و اضطراب امتحان ابو القاسمی و همکاران(1375)مورد بررسی قرار گرفت که مقادیر همبستگی دو مقدار با این مقیاس به ترتیب 77/0 و 75/0 و برای اضطراب عمومی 52/0 و 83/0 بود که در سطح 05/ P معنادار بودند.یافته‌های به دست آمده نشان می‌دهد که اضطراب ریاضی در دختران و پسران تا اندازه‌ای متفاوت است.بر اساس نتایج این پژوهش، پرسشنامه‌های اضطراب ریاضی پسران و اضطراب ریاضی دختران واجد شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌های روان‌شناختی و شناخت میزان اضطراب ریاضی دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی می‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"چکیده این پژوهش با هدف ساخت و بررسی مقدماتی روایی و پایایی مقیاسی برای سنجش اضطراب ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی استان خوزستان اجرا شده است. با توجه به اینکه عامل اول دارای 11 ماده بوده و بیشتر ماده‌های آن نشان دهنده آشفتگی ذهنی دانش‌آموزان در مورد به کارگیری اصول و یافته‌های ریاضی در محیط داخل و خارج از کلاس می‌باشد و در ماده‌های اول و دوم(به ترتیب با بار عاملی 58/0 و57/0)، دانش‌آموزان اضطراب خود را از طریق قرار گرفتن در موقعیت‌هایی چون بیرون آوردن دفتر و کتاب ریاضی و حل کردن جدول ضرب، ابراز داشته‌اند، بنا بر این عامل اول تحت عنوان«اضطراب از کاربرد عملی ریاضی»نامگذاری شده است. جدول 5-پایایی دو مقیاس ساخته شده به شیوه آلفای کرونباخ ب-روایی مقیاس‌ها برای بررسی روایی مقیاس‌های ساخته شده، در این مطالعه دو پرسشنامه اضطراب عمومی و اضطراب امتحان(ابو القاسمی و همکاران، 1375)به عنوان پرسشنامه‌های‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) ملاک مورد استفاده قرار گرفت و پرسشنامه‌های اضطراب ریاضی(پسران و دختران)، اضطراب عمومی و اضطراب امتحان به‌طور همزمان بر روی نمونه 200 نفری (100 دانش‌آموز پسر و 100 دانش‌آموز دختر)غیر از نمونه اصلی پژوهش اجرا شد. عامل معلم و امتحان ریاضی نیز از عوامل مخصوص پسران بوده است در حالی که نگرانی از عملکرد در درس ریاضی آشفتگی ذهنی در پاسخ‌دهی و بار عاطفی منفی نسبت به ریاضیات عواملی بوده است که بیشتر مورد نظر دختران قرار گرفت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.