Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سبک اسناد با افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی در دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 83-82

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 103 تا 134)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،اضطراب ،سبک اسناد ،احساس تنهایی

کلید واژه های ماشینی : افسردگی، اضطراب، سبک اسناد شکست به عوامل، سبک اسناد موفقیت به عوامل، سبک اسناد، ضریب همبستگی سبک اسناد شکست، تفاوت ضریب همبستگی سبک اسناد، اضطراب و احساس تنهایی، ضریب همبستگی، اسناد شکست به عوامل درونی

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ابعاد اسنادی مکان، کلیت، پایداری و کنترل پذیری با افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی می‌پردازد.هدف اصلی این پژوهش تعیین ابعاد اسنادی پیش بینی کننده افسردگی اضطراب و احساس تنهایی در رویدادهای مربوط به موفقیت و شکست است.بدین منظور 303 دانشجوی دوره لیسانس روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، آزمون سنجش سبک اسنادی، آزمون افسردگی بک، آزمون اضطراب کتل و مقیاس احساس تنهایی(نسخه جدید نظر شده سوم)را تکمیل نمودند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون معنادار بودن تفاوت دو ضریب همبستگی (آزمون‌ t همبسته)و رگوسیون چند متغیره با روش قدم به قدم تحلیل شدند. در بررسی فرضیه‌های پژوهش مبنی بر اینکه میزان تغییراتی که سبک اسناد شکست به عوامل درونی، کلی، پایدار و کنترل ناپذیر برای افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی تبیین می‌کندبیشتر از میزان تغییراتی است که سبک اسناد موفقعیت به عوامل بیرونی، اختصاصی ناپایدار و کنترل ناپذیر تبیین می‌کند.فقط فرضیه دوم مبنی بر اینکه میزان تغییراتی که سبک اسناد شکست به عوامل کلی برای افسردگی تبیین می‌کند بیشتر از میزان تغییراتی است که سبک اسناد موفقیت به عوامل اختصاصی تبیین می‌کند مورد تأیید قرار گرفت‌.همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره باروش قدم به قدم نشان داد که بعد اسنادی کنترل پذیری در رویدادهای مربوط به موفقیت بعد اسنادی مکان در رویدادهای مربوط به شکست و بعد اسنادی کلیت در رویدادهای مربوط به موفقیت و شکست از جمله پیش بینی کننده‌های مهم افسردگی می‌باشند.بنا بر این بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان پیشنهاد کرد بعد کنترل پذیری را به مدل اسنادی افسردگی اضافه نمود. همچنین بعد اسنادی پایداری از اهمیت بیشری در اضطراب و احساس تنهایی برخوردار است.

خلاصه ماشینی:

"در بررسی فرضیه‌های پژوهش مبنی بر اینکه میزان تغییراتی که سبک اسناد شکست به عوامل درونی، کلی، پایدار و کنترل ناپذیر برای افسردگی، اضطراب و احساس تنهایی تبیین می‌کندبیشتر از میزان تغییراتی است که سبک اسناد موفقعیت به عوامل بیرونی، اختصاصی ناپایدار و کنترل ناپذیر تبیین می‌کند. به این ترتیب در این پژوهش فرضیه‌های زیر در مورد آزمون قرار گرفته است: 1-میزان تغییراتی که سبک اسناد شکست به عوامل درونی برای افسردگی تبیین می‌کند، بیشتر از میزان تغییراتی است که سبک اسناد موفقیت به عوامل بیرونی تبیین می‌کند. همچنین، برای محاسبه اعتبار همزمان، آزمون‌ ASAT و آزمون کنترل درونی-بیرونی نوویکی استریکلند 1 به طور همزمان بر روی 60 نفر از دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز با گرایش‌های بالینی، استثنایی و صنعتی-سازمان اجرا شد و همبستگی بین بعد مکان(درونی-بیرونی) (1)- Nowiki-Stricland internal-external Control Scale (2)-این آزمون را عسکری (1375) هنجاریابی کرده است. همچنین جدول زیر خلاصه مراحل تحلیل رگرسیون و مدل پیش‌بینی احساس تنهایی را نشان می‌دهد: جدول 20 خلاصه مراحل تحلیل رگرسیون و مدل پیش‌بینی احساس تنهایی بحث درباره یافته تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی فرضیه‌های پژوهش نشان داد که در مورد افسردگی فرضیه 2 مبنی بر اینکه میزان تغییراتی که سبک اسناد شکست به عوامل کلی برای افسردگی تبیین می‌کند، بیشتر از میزان تغییراتی است که سبک اسناد موفقیت به عوامل اختصاصی تبیین می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.