Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

نویسنده:

ISC (10 صفحه - از 217 تا 226)

کلید واژه های ماشینی : بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ، وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه ، سلامت روانی دانشجویان ، دانشجویان ، روانی ، بررسی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه ، سابقه اختلال روانی در خانواده ، پژوهش بررسی سلامت روانی دانشجویان ، سلامت روانی تفاوت معناداری ، رشته‌های فنی و علوم انسانی

اصول بهداشت روانی، موضوع بسیار مهمی است.آشنایی با این اصول و به کارگیری آن در زندگی نه تنها رشد ابعاد مختلف شخصیت فرد را ممکن می‌سازد، بلکه راهی مناسب و اصولی برای تأمین نیازهای بنیادی فرد است. تحقیقات گوناگون نشان داده است که فشارهای روانی-اجتماعی و اقتصادی بهداشت روانی دانشجویان را به خطر انداخته و افسردگی را در آنها افزایش داده است، از جمله؛مطالعات مکارمی(1374)میزان افسردگی دانشجویان را 27 درصد گزارش کرد.این پژوهش به بررسی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان پرداخته است.اهداف پژوهش بررسی سلامت روانی دانشجویان بر حسب جنسیت، وضعیت تأهل، سهمیه‌های مختلف، رشته‌های فنی و علوم انسانی و سابقه اختلال روانی در خانواده است. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه سلامت عمومی روانی 3 است.نمونه پژوهش 450 دانشجوی دختر و پسر است که به طور تصادفی از رشته‌های مختلف انتخاب شده‌اند.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آماری‌ t مستقل و تحلیل واریانس تک متغیره استفاده شد.فرضیه‌های جنسیت، وضعیت تأهل، سهمیه‌های مختلف رشته‌های فنی و علوم انسانی و سابقه اختلال روانی در خانواده معنادار است.نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معناداری در سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر(001/0- P )، متأهل و مجرد(04/0- P )و با سابقه اختلال روانی در خانواده و بدون سابقه اختلال روانی در خانواده (001/0- P )وجود دارد.همچنین سایر نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معناداری در سلامت روانی دانشجویان با سهمیه‌های مختلف(38/0- P )و رشته‌های فنی و علوم انسانی(59/0- P )وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معناداری در سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر(001/0- P )، متأهل و مجرد(04/0- P )و با سابقه اختلال روانی در خانواده و بدون سابقه اختلال روانی در خانواده (001/0- P )وجود دارد. همچنین سایر نتایج نشان می‌دهد که تفاوت معناداری در سلامت روانی دانشجویان با سهمیه‌های مختلف(38/0- P )و رشته‌های فنی و علوم انسانی(59/0- P )وجود ندارد. تعداد 3/4 درصد آنها سابقه بیماریهای عصبی در گذشته داشته‌اند، آزمون فرضیه‌های این پژوهش نشان داده که از نظر سلامت روانی در آغاز تحصیل بین دانشجویان دختر و پسر، مجرد و متأهل، دانشجویان با سهمیه‌های قبولی و گروههای سنی مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد در عوض بین پذیرفته‌شدگان تهرانی و شهرستانی، دانشجویان علاقه‌مند و غیر علاقه‌مند به رشته قبولی و همچنین بین پذیرفته‌شدگانی که با یک بار و یا بیش از سه بار حضور در کنکور سراسری به دانشگاه راه یافته‌اند از نظر سلامت روانی تفاوت معناداری مشاهده شده است. فرضیه‌هایی که در این پژوهش دنبال می‌شود عبارت‌اند از: 1-بین دانشجویان دختر و پسر از نظر وضعیت سلامت روانی تفاوت معناداری وجود دارد. جدول 1-نتایج تفاوت میانگین دانشجویان دختر و پسر در آزمون سلامت روان جدول 1 نتایج آزمون t (در سطح 95 درصد)نشان می‌دهد، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات کلی آزمون سلامت روان دختران و پسران دانشجو وجود دارد. با توجه به نتایج جدول 1 تفاوت معناداری بین وضعیت سلامت روان دانشجویان دختر و پسر وجود دارد(001/0- P )همچنین سایر نتایج در مؤلفه‌های مختلف آزمون(اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد اجتماع و علایم‌ جسمانی)وجود تفاوت در سلامت روان دانشجویان دختر و پسر را نشان می‌دهد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.