Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه میزان پرخاشگری بین دانش آموزان ورزشکار رشته های منتخب

نویسنده:

ISC (11 صفحه - از 227 تا 237)

کلید واژه های ماشینی : دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های منتخب ، پرخاشگری ، میزان پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار ، دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های کشتی ، مقایسه میزان پرخاشگری ، دانش‌آموزان ورزشکار ، میزان پرخاشگری ، تکواندو ، دانش‌آموزان ورزشکار پسر رشته‌های کشتی ، دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های منتخب تفاوت

با توجه به این بحث پرخاشگری ورزشکاران، از موضوعات مهم در حوزه روان‌شناسی ورزش محسوب می‌شود و آثار احتمالی ورزش بر پرخاشگری از دیر باز مورد توجه پژوهشگران بوده است، لذا پژوهشگر در این تحقیق قصد دارد میزان پرخاشگری را بین دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های منتخب مورد مقایسه قرار دهد.جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان ورزشکار پسر رشته‌های کشتی، تکواندو، فوتبال و بسکتبال شهر بابل هستند که تعداد آنها 300 نفر و محدوده سنی آنها 12 تا 15 سال است.از بین دانش‌آموزان ورزشکار هر یک از این رشته‌های ورزشی 50 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.روش تحقیق از نوع توصیفی-مقایسه‌ای است که به صورت میدانی انجام شده است و برای اندازه‌گیری میزان پرخاشگری آزمودنیها، از آزمون پرخاشگری آیزنک استفاده گردید و در مرحله تجزیه و تحلیل یافته‌ها، برای مقایسه پرخاشگری گروههای تحت بررسی از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.نتیجه تحقیق نشان می‌دهد بین میزان پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های کشتی، تکواندو، فوتبال و بسکتبال تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

خلاصه ماشینی:

"نتیجه تحقیق نشان می‌دهد بین میزان پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های کشتی، تکواندو، فوتبال و بسکتبال تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. به طور خلاصه پژوهش حاضر در پی بررسی این موضوع است که آیا تفاوتی در میزان پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های منتخب وجود دارد یا نه؟البته انگیزه انتخاب رشته‌های کشتی، تکواندو، فوتبال و بسکتبال به سبب انفرادی و گروهی و سطوح متفاوتی از برخوردهای بدنی موجود در این رشته‌ها می‌باشد و دلیل دیگر ممکن است ناشی از این موضوع باشد که تمایل و کشش دانش‌آموزان به این رشته‌ها در کانون ورزشی آموزش و پرورش استان مازندران بیشتر است. آزمودنیهای این پژوهش از بین دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های کشتی، تکواندو، فوتبال و بسکتبال شرکت داشتند و از بین ورزشکاران هریک از این رشته‌های ورزشی 50 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب و تحت بررسی قرار گرفتند. در بخش آمار استنباطی برای تحلیل و تفسیر داده‌ها و به آزمایش گذاشتن این فرضیه که تفاوت معنی‌داری بین میزان پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های منتخب وجود دارد از آزمون‌ F (تحلیل واریانس)استفاده گردید. جدول 2-آزمون تحلیل واریاس یک طرفه مربوط به فرضیه بر اساس نتایج به دست آمده از جدول 2 چون‌ F محاسبه شده 453/0 کمتر از F بحرانی جدول در سطح(5%- a )یعنی بنا بر این می‌توان نتیجه گرفت بین میزان پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های منتخب تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بحث و بررسی یافته‌های تحقیق اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که بین میزان پرخاشگری دانش‌آموزان ورزشکار رشته‌های کشتی، تکواندو، فوتبال و بسکتبال تفاوت معنی‌داری وجود ندارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.