Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه اثر بخشی کاربرد روشهای اصلاح رفتار والدین و معلمان و ترکیب هر دو در کاهش نشانه های اختلال بیش فعالی و نقص توجه دانش آموزان دوره ابتدایی

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 1 تا 22)

کلیدواژه ها :

معلمان ،والدین ،اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه ،روشهای اصلاح رفتار

کلید واژه های ماشینی : کاربرد روشهای اصلاح رفتار والدین، کاهش نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی، معلمان، والدین، کاهش نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی توأم، اختلال بیش‌فعالی و نقص توجه، بیش‌فعالی توأم با نقص توجه، اختلال بیش‌فعالی توأم با نقص، اصلاح رفتار والدین و معلمان، نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی و نقص

هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه میزان اثربخشی کاربرد روشهای اصلاح رفتار توسط والدین، معلمان و ترکیبی از آنان در کاهش نشانه‌های اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه بود.آزمودنی‌های این پژوهش 40 نفر از دانش‌آموزان دوره ابتدایی بودند که بر اساس ارزیابی معلمان، والدین و روانپزشک، مبتلا به اختلال بیش فعالی توأم با نقص توجه‌{L (ADHD) L} تشخیص داده شدند.برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سوانسون، نولان و پلهام شماره چهار{L (SNAP-IV) L}و سوانسون، کارلسون، آتکینز، مارک و پلیزکا{L (SKAMP) L}استفاده شده که معلمان و والدین آنها را در مرحله قبل و بعد از درمان و مرحله پیگیری تکمیل کردند.آزمدنی‌ها به صورت تصادفی در 4 گروه آموزش والدین، آموزش معلمان، آموزش والدین و معلمان به طور همزمان و گروه گواه جایگزین شدند.مطالب مورد نیاز طبق مدل بارکلی(1987)و هوبارد(1992)به طور متوسط در 9 جلسه به سه گروه آزمایش، آموزش داده شد.در این خصوص اطلاعاتی در زمینه ماهیت و نشانه‌های اختلال، انواع فرعی آن، علل و شیوه‌های درمان، منطق آموزش والدین، روشهای افزایش رفتارهای مطلوب و کاهش رفتارهای نامطلوب، تکالیف خانگی، اصلاحات آموزشی، مدیریت رفتار در کلاس و...ارائه شد. داده‌های به دست آمده با روش تحلیل واریاس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و معلوم شد که آموزش روشهای اصلاح رفتار به والدین، معلمان، والدین و معلمان به طور همزمان کاهش معناداری را در سطح‌{L (05/0 p) L}در نشانه‌های‌{L ADHD L}دانش‌آموزان ایجاد نکرده است.

خلاصه ماشینی:

"بنا بر این سؤال این است که دستورالعمل درمان غیردارویی برای کودکان مبتلا به‌{L ADHD L}کدام است؟آیا آموزش والدین، معلمان و ترکیبی از آنان می‌تواند نشانه‌های این اختلال را در کودکان به طور معناداری کاهش دهد؟به عبارت دیگر در این پژوهش فرضیه‌های زیر مورد آزمون قرار گرفت: 1-آموزش کاربرد روشهای اصلاح رفتار والدین موجب کاهش نشانه‌های اختلال بیش‌فعالی توأم با نقص توجه کودکان می‌شود. با توجه به اینکه مقدار{L F L} به‌دست آمده(7/2-{L F L})کوچکتر از مقدار{L F L}جدول در سطح 05/0 (88/2-{L F L}) می‌باشد، لذافرض‌های تحقیق مورد تأیید قرار نمی‌گیرند، بدین معنا که کاربرد روشهای اصلاح رفتار والدین، معلمان و ترکیبی از آنان کاهش معناداری را در نشانه‌های‌{L ADHD L} کودکان براساس ارزیابی معلمان به وجود نیاورده است. جدول 7-شاخص‌های آماری نمرات آزمودنی‌ها در نشانه‌های‌{L ADHD L} بر اساس ارزیابی والدین و معلمان (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان‌طور که در جدول 5 نشان داده شده است، مقادیر{L F L}به‌دست آمده بر اساس ارزیابی معلمان(70/2-{L F L})و بر اساس ارزیابی والدین(40/1-{L F L})کوچکتر از مقدار{L F L} جدول در سطح 05/0(88/2-{L F L})است، لذا نتیجه گرفته می‌شود که بر اساس ارزیابی‌ والدین و معلمان بین میزان اثربخشی کاربرد روشهای اصلاح رفتار والدین، معلمان و ترکیبی از آنان در کاهش نشانه‌های‌{L ADHD L}کودکان تفاوت معناداری وجود ندارد. بحث در این پژوهش اثربخشی آموزشی مدیریت رفتاری والدین، معلمان و ترکیبی از آنان (معلمان و والدین به‌طور همزمان)در کاهش نشانه‌های‌{L ADHD L}کودکان مورد بررسی قرار گرفت و دادهای به‌دست آمده نشان داد که آموزشهای ارائه شده کاهش معناداری را در نشانه‌های بیش‌فعالی-تکانشی و نقص توجه دانش‌آموزان به وجود نیاورده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.