Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر شیوه واقعیت درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانش آموزان نوجوان دختر

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 21 تا 34)

کلیدواژه ها :

اضطراب ،واقعیت درمانی ،مشاوره گروهی

کلید واژه های ماشینی : اضطراب، تأثیر شیوه واقعیت درمانی گروهی، کاهش اضطراب دانش‌آموزان نوجوان دختر، شیوه واقعیت‌درمانی گروهی، واقعیت درمانی گروهی اضطراب دانش‌آموزان، واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش اضطراب، دانش‌آموزان، شیوه واقعیت درمانی گروهی اضطراب، کاهش اضطراب دانش‌آموزان بررسی، اضطراب دانش‌آموزان

در این پژوهش، تأثیر شیوه واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان بررسی شد.این پژوهش از نوع شبه‌تجربی است و از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد.جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان(15 تا 16 ساله)تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 83-1382 در شهر یزد مشغول به تحصیل بودند.کل دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر یزد، 2416 نفر بودند که به علت زیاد بودن حجم جامعه آماری و بررسی دقیق‌تر داده‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شد و پرسشنامه اضطراب کتل بر روی 220 نفر از دانش‌آموزان یک دبیرستان اجرا گردید و میزان اضطراب آنها سنجیده شد. سپس به منظور تشکیل جلسات مشاوره گروهی، 20 نفر از دانش‌آموزان که نمره بالایی در اضطراب کتل کسب کرده بودند به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند.10 جلسه مشاوره واقعیت‌درمانی گروهی بر روی اعضای گروه آزمایش(9 نفر)اجرا گردید و در گروه گواه هیچ مداخله‌ای صورت نگرفت.به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای توصیفی و آزمون آماری‌ t استودنت استفاده شد.بر اساس نتایج به دست آمده چون‌ t محاسبه شده (66/6- t )با درجه آزادی 17 و در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است، بنا بر این فرض آماری رد و فرضیه تحقیق تأیید گردید.یعنی مشخص شد که در سطح اطمینان 99 درصد، شیوه واقعیت درمانی گروهی اضطراب دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه را کاهش داده است.

خلاصه ماشینی:

"از این رو پژوهش حاضر به این مطلب می‌پردازد که آیا شیوه واقعیت‌درمانی که در سایر کشورها، کارآمدی بالایی در کاهش اضطراب داشته است و در جامعه ایرانی نیز با ارزش و فرهنگ جامعه کاملا تناسب دارد در عمل نیز سودمندی خود را اثبات می‌کند یا نه؟ از آنجایی که مداخله زودهنگام در خصوص بچه‌هایی که علایم اولیه اضطراب و نگرانی را نشان می‌دهند و آموزش شیوه‌های مناسب شناخت و پایش آن، مفید و مهم می‌باشد(میلر، 2002)در این پژوهش مشاوره بر روی نوجوانان و به صورت گروهی (به دلیل صرفه‌جویی در وقت و هزینه)انجام گرفت. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 3-مقایسه میانگین تفاضل نمرات اضطراب دانش‌آموزان در گروه گواه و آزمایش بحث و نتیجه‌گیری با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش شیوه واقعیت‌درمانی در کاهش اضطراب نقش اساسی دارد. هرچند که با مراجعه به بانک‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی، تحقیق جامع و مدونی در این زمینه انجام نشده است، ولی در زمینه رویکرد واقعیت درمانی در مشاوره می‌توان به پژوهش‌های آندروبیل 1 ، 1994؛کوین کوتس 2 ، 1991؛ ویلیام گلاسر، 1996(جراره، 1380)، انگلیش 3 ، 1970؛روتر 4 ، 1966 و هاوس 5 ، 1971؛مینک و واتس 6 ، 1973و برایینگ 7 ، 1979(شیلینگ، ترجمه آرین، 1374) اشاره کرد که در تمام این پژوهشها میزان کارآیی واقعیت‌درمانی در مشاوره بسیار بالا بوده است و پژوهشگران گزارش کرده‌اند که رویکرد واقعیت‌درمانی در مشاوره تأثیر مثبتی بر رفتار دانش‌آموزان و نیز فضای کلی مشاوره داشته است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.