Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین پیشاینده های شخصیتی (اضطراب، عزت نفس، جایگاه مهار) با انواع هویت یابی

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 57 تا 74)

کلیدواژه ها :

هویت ،اضطراب ،شخصیت ،عزت نفس ،جایگاه مهار ،هویت سردرگم ،هویت زود هنگام ،هویت مهلت‌خواه ،هویت کسب شده

کلید واژه های ماشینی : هویت ، اضطراب ، جایگاه مهار ، عزت‌نفس ، دانشجویان ، جایگاه مهار درونی ، پیش‌بینی کننده شخصیتی هویت کسب‌شده ، هویت‌یابی ، هویت سردرگم ، پژوهش

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای شخصیتی پیش‌بینی کننده با شکلهای مختلف هویت‌یابی در دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان است.بدین منظور 305 نفر آزمودنی به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم از دانشکده‌های مختلف انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.این پژوهش با روش همبستگی انجام شد.که در آن ویژگیهای شخصیتی (اضطراب، عزت نفس و جایگاه مهار)متغیرهای پیش‌بین و هر کدام از حالتهای هویت‌یابی(سردرگم، زودهنگام، مهلت‌خواه، کسب‌شده)به عنوان متغیرهای ملاک در نظر گرفته شده است.برای سنجش انواع هویت از پرسشنامه سنجش حالات هویت بنیون و آدامز استفاده شد.مهمترین یافته‌های پژوهش نشان داد که پیش‌بینی کننده شخصیتی هویت کسب شده، عبارت از اضطراب عمومی(22%)، عزت نفس(18%)و جایگاه مهار درونی(16%)است.

خلاصه ماشینی:

"مسأله اساسی در این پژوهش بررسی وضعیت اکتساب هویت دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان و همچنین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی پیشایندی(اضطراب، عزت نفس، جایگاه مهار)با انواع مختلف هویت‌یابی(کسب شده، زودهنگام، مهلت‌خواه و سردرگم)می‌باشد. جدول 2-ضرایب ساده همبستگی بین حالت‌های هویت و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌های پژوهش در ارتباط با فرضیه‌های اول تا چهارم که در جدول 2 آورده شده است:نشان می‌دهد: 1-بین اضطراب عمومی و هویت کسب شده و زودهنگام در دانشجویان دختر نمونه مورد بررسی، همبستگی منفی وجود دارد و این همبستگی نیز از نظر آماری در سطح 01/0 P معنادار است. الف-تعیین سهم نسبی هرکدام از متغیرهای شخصیتی پیشایندی(اضطراب، عزت نفس، جایگاه مهار درونی و بیرونی)در تبیین و پیش‌بینی متغیر ملاک(هویت کسب شده) جدول 3-آمارهای توصیفی مدل رگرسیون (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 4-اطلاعات مربوط به مدل رگرسیون برای تبیین و پیش‌بینی هویت کسب شده برای تعیین سهم نسبی هریک از متغیرهای پیش‌بینی در تبیین هویت کسب شده از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است، بدین ترتیب متغیرهای پیش‌بینی وارد معادله شد و متغیری که بیشترین سهم را در تبیین هویت کسب شده داشت مشخص گردید. (به تصویر صفحه مراجعه شود) ب-تعیین رابطه و سهم نسبی هریک از ویژگیهای شخصیتی پیشایندی(اضطراب عمومی، عزت نفس، جایگاه مهار درونی و بیرونی)در تبیین و پیش‌بینی متغیر ملاک (هویت زودهنگام) جدول 5-آمارهای توصیفی مدل رگرسیون جدول 6-اطلاعات مربوط به مدل رگرسیون برای تبیین و پیش‌بینی هویت زودهنگام برای تعیین سهم نسبی هریک از متغیرهای پیش‌بینی در تبیین هویت زودهنگام متغیرهای پیش‌بینی وارد معادله شد، و متغیری که بیشترین سهم را در تبیین هویت زودهنگام داشت مشخص گردید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.