Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی رهبری اثر بخش از طریق جو سازمانی و ویژگیهای شخصیتی مدیران در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطه 8

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 107 تا 130)

کلیدواژه ها :

الگو ،جو سازمانی ،ویژگیهای شخصیتی ،رهبری اثربخش ،دانشگاه آزاد اسلامی

کلید واژه های ماشینی : مدیران، جو سازمانی، رهبری اثربخش، رهبری اثربخش مدیران دانشگاه، پیش‌بینی رهبری اثربخش مدیران دانشگاه، ویژگیهای شخصیتی مدیران، جو سازمانی و رهبری اثربخش، پیش‌بینی رهبری اثربخش، مدیران دانشگاه آزاد اسلامی، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

هدف اساسی این پژوهش، بررسی رابطه بین جو سازمانی و ویژگیهای شخصیتی با رهبری اثربخش مدیران دانشگاه آزاد اسلامی است.فرضیه‌های این پژوهش عبارت‌اند از:1-بین ویژگیهای شخصیتی مدیران با رهبری اثربخش رابطه وجود دارد، 2-بین جو سازمانی و رهبری اثربخش رابطه وجود دارد، 3-ترکیبی از متغیرهای مرتبط با جو سازمانی و ویژگیهای شخصیتی مدیران قادر به پیش‌بینی رهبری اثربخش هستند.جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران اداری بخشهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 در سال 1384 است.200 مدیر و 600 کارمند به روش تصادفی از بخشهای مختلف اداری انتخاب شدند.ابزار سنجش پرسشنامه‌های رهبری اثربخش(تعدیل شده)«رامسدن»، ویژگیهای شخصیتی «گوردون»و جو سازمانی محقق ساخته است.پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی روی مدیران و پرسشنامه‌های جو سازمانی و رهبری اثربخش به طور همزمان روی سه نفر از کارمندان هر یک از مدیران اجرا گردید.نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی مدیران و رهبری اثربخش رابطه وجود دارد.همچنین معلوم شد که متغیرهای رسالت و اهداف، نحوه برخورد مدیران با کارمندان و انگیزش از ابعاد یازده‌گانه جو سازمانی و عامل احتیاط از عومل هشتگانه ویژگیهای شخصیتی مدیران، قادر به پیش‌بینی رهبری اثربخش مدیران دانشگاه آزاد اسلامی هستند.

خلاصه ماشینی:

"اینگربایت 1 (1996)در مطالعه خود در دانشگاه ناتینگهام، در خصوص رهبری در آموزش عالی امروزی بر اساس نتایج مطلاعات کوزس و پاسنر(1988)در مورد ویژگیهای شخصیتی رهبری اثربخش و دسته‌بندی این ویژگیها که قبلا گیب(1987) انجام داده بود 12 ویژگی اساسی لازم برای رهبری سازمان ارائه می‌دهد:آمادگی برای قبول مسؤولیت، قدرت برانگیزندگی قوی، رعایت اعتدال به جای استقبال از خطر زیاد، انعطاف‌پذیری، خلاقیت، استقلال و خودگردانی، توانایی حل مسأله، نیاز به پیشرفت، قدرت تصور، اعتقاد کامل به تأثیر در سرنوشت خود، رهبری و بالاخره سختکوشی. با توجه به این مطالب، هدف این پژوهش، یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا بین ویژگیهای شخصیتی مدیران و جو سازمانی با رهبری اثربخش در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد؟ روش پژوهش در این پژوهش، بر اساس پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی و پس‌رویدادی و اجرای 3 پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیت، جو سازمانی و رهبری اثربخش اطلاعات لازم از گروه نمونه جمع‌آوری شده است. جدول 10-خلاصه تحلیل واریانس( ANOVA ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) خلاصه آزمون«تحلیل واریانس»در جدول 10 نشان می‌دهد که نسبت فراوانی به دست آمده(348/2)در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است، بنا بر این می‌توان قضاوت کرد که بین رهبری اثربخش و ابعاد یازده‌گانه جو سازمانی رابطه معنادار وجود دارد و حداقل یکی از ضرایب رگرسیون معنادار است. این یافته پژوهش با نتیجه مطالعه و پژوهش‌های رامسدن(1998)، پویا(1373)، کافی احمدی(1376)، فرهادی(1383)، گیزلی(1971)، منتظر الظهور (1373)، علاقه‌بند(1376)، مک موری(نقل از کرونباخ، 1378)و کورمن و همکاران (نقل از شکرشکن، 1370)که نشان می‌دهد بین ویژگیهای شخصیتی مدیران با رهبران اثربخش رابطه وجود دارد نیز هماهنگ است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.