Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

مشارکت کتابخانه ها در پیکار با بیسوادی در افریقا

نویسنده:

مترجم:

ISC (19 صفحه - از 80 تا 98)

کلید واژه های ماشینی : افریقا ، بیسوادی ، کتاب ، افریقای جنوب صحرا ، سوادآموزی ، بزرگسالان ، کتابخانه‌های سوادآموزی بزرگسالان ، بیسوادی بزرگسالان در افریقای جنوب ، روستایی ، آموزش

خلاصه ماشینی:

"(42)- General Certificate of Education جدول 4 جمعیت بیسواد کشور\سال آمارگیری‌\گروههای جمعیت‌\جمعیت‌\درصد جمعیت روستایی بیسواد/نسبت به کل جمعیت بنین‌\9791\کل‌\1/814/150 شهری‌\764/364\76 روستایی‌\059/885 بورکینافاسو\5791\کل‌\2/308/044 شهری‌\481/910\39/4 روستایی‌\2/916/224 توگو\1891\کل‌\729/217 شهری‌\061/893\28/7 روستایی‌\767/413 تانزانیا\8791\کل‌\5/850/689 شهری‌\624/257\19/5 روستایی‌\4/236/432 اتیوپی(حبشه)\کل‌\61/731/005 شهری‌\1/040/000\39/5 روستایی‌\51/790/005 مأخذ:سالنامهء آماری یونسکو،8891 چنین حرکتی نیز در دهه‌های 0591 و 0691 در غنا آغاز شد و کتابخانه‌های عمومی به‌ منظور تدارک و فراهم آوردن مواد لازم برای دانش‌آموزان،برنامهء آموزش و پرورش‌ همگانی که توسط دولت نکرومه‌52بنیاد نهاده شده و پیگیری می‌شد،گسترش یافت. به هرجهت،اغلب کتابخانه‌های عمومی در افریقای جنوب صحرا به‌ شکلی ضعیف اداره می‌شود و دارای حداقل مواد خواندنی است که حتی برای جمعیت باسواد هم کافی نیست. وضعیت اندوهناک مجموعه‌های‌ کتابخانه‌های عمومی در جدول زیر نشان داده شده است: جدول 5 کتابخانه‌های عمومی:مجموعه‌ها؛امانت گیرندگان کشور\سال بررسی‌\مجموعه‌\امانت گیرندگان‌\جمعیت‌\تعداد کتاب به ثبت شده/(میلیون)ازای هرنفر چاد\5891\4/000\2/05\1/41\0/877000 کنگو\4891\07/000\31/055\1/97\0/930 ساحل عاج‌\1891\52/000\2/021\01/06\0/64200 غنا\3891\1/911/000\45/415\41/40\0/797 کنیا\1891\115/000\79/783\12/61\0/142 نیجریه‌\9791\184/000\502/876\89/25\0/8400 تانزانیا\3891\824/000\411/514\22/64\0/910 مأخذ:سالنامهء آماری یونسکو،8891 بدیهی است کتابخانه‌های عمومی در افریقای جنوب صحرا به دلیل عدم امکانات و بودجهء ناچیز کار زیادی در کمک به نوسوادان برای نگهداشت سواد انجام نداده‌اند. - کتابخانه‌هایی بدون امکانات مالی،بیهوده و غیر مرتبط با نیازهای استفاده‌کنندگان خود-از این‌رو،لازم است کتابخانه‌های سوادآموزی بزرگسالان با این فکر ساخته شوند که نوسوادان‌ بسادگی مواد خواندنی ارزان قیمت و مناسب در دسترس داشته باشند. او به این‌ نکته اشاره می‌کند که استفاده‌کنندگان قرائتخانه‌ها اساسا دانش‌آموزان دبستانی‌اند،و با خاطرنشان ساختن این مطلب چنین نتیجه می‌گیرد که«به نظر می‌رسد در شرایط موجود، قرائتخانه مراکزی شبیه کتابخانه‌های عمومی مراکز شهری شاید مقیاسی کوچکتر است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.