Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

در پرتو قرآن/ درآمدی زیبا- سبک شناختی بر حسن مطلع در قرآن

نویسنده:

ISC (27 صفحه - از 16 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : قرآن ، مطلع ، الم ، مطالع ، تناسب ، سوگندی ، مطالع بلندترین سوره‌های قرآن ، تسبیحی ، متن ، رمز

خلاصه ماشینی:

"برای محاسبهء دقیقتر موضوعات‌ مطالع سور مکی را به چهار بخش مساوی تقسیم کرده‌ایم: الف)در 52% اول سور مکی: خداشناسی:69،1،78،311،411،211 انسان‌شناسی:69،301 جهان‌شناسی:86،29،98 عبادی:37 مسائل رسالت:47،111،49،801،701،901 پایان جهان و رستاخیز:18 تنبیه و انذار:201،501 ب)در 52% دوم سوره‌های مکی: مسائل رسالت:35 اجتماعی:08،601،401 قرآن‌شناسی:79،05،83،7،27،63،52 جهان‌شناسی:19،57 پایان جهان:58،101،45 خداشناسی:52،53 تاریخ:91 ج)در 52% سوم سوره‌های مکی: مسائل رسالت:02،62،01 قرآن‌شناسی:02،62،72،82،01،11،21،51،13،93،04،14،24،34،44، 54،64 پایان جهان:65 تاریخ:82 معراج:71 خداشناسی:6،73،43،04 جهان‌شناسی:73،54،64 د)در 52% چهارم سوره‌های مکی: جهان‌شناسی:15،61،25،97،68 پایان جهان و رستاخیز:88،07،87،97،28،48 قرآن‌شناسی:81،41،23،25 تاریخ:17،03 خداشناسی:41،76 انسان‌شناسی:12،32،68 انذار و تنبیه:96 هـ)در سوره‌های مدنی انسان‌شناسی:92(مطلع این سوره مدنی است)،2،4،31،55،67 قرآن‌شناسی:2،3،31،55 فقهی:8،56،42،85،66،5 خداشناسی:3،75،31، 55، 95،46،16،26 مسائل رسالت:33 اجتماعی:06،4،74،89،36،،84،9،011 پایان جهان و رستاخیز:99،22 انذار و تنبیه:94 جدول شمارهء 4 این گروهبندی را به صورت مقایسه‌ای نشان می‌دهد. واژه‌ها و حروف مکرر در آغاز مطالع قرآنی چنین شماره می‌شود: 02 بار:واو قسم(سوره‌های 86،29،98،39،301،001،35،19،58،59،77،68، 83،63،73،34،44،15،25،97) 11 بار:یا ایها(سوره‌های 37،47،901،33،06،4،56،22،94،66،5) 8 بار:تلک آیات(62،72،82،01،21،51،13،31) 7 بار:اذا(18،65،28،48،99،36،011) 6 بار:تنزیل(93،04،14،54،64،23) 5 بار:کتاب(7،11،34،44،41) الحمد الله(1،53،6،43،81) قل(901،311،211،27) 4 بار:ا(49،501،92) انا(801،79،17،84) سماء(58،28،48،68) 3 بار:سبح لله(75،95،16) اتی(88،61،67) 2 بار:الم(49،501) لا اقسم(57،09) ویل(401،38) هل(88،67) قرآن(83،63) یسبح لله(46،26) قد(32،85) تبارک(52،76) همچنین تکرار برخی فعلها یا اسامی از یک ریشه را می‌توان مصداق آغازهای همسنخ‌ دانست: 3 بار:سأل /07یسئلونک /8یتسائلون 87 2 بار:اقتربت /45اقترب 12 سبحان /71سبح 78 به همین ترتیب کاربرد کذلک(24)و ذلک(2)نیز در یک ردیف قرار می‌گیرد. اگر این بررسی تا اینجا پذیرفته باشد می‌توان گفت که تناسب مطالع با متن سوره‌های‌ قرآن کریم در همهء سوره‌ها وجود دارد و منحصر به سوره‌های کوتاه نیست هرچند که نظام این‌ تناسب در سوره‌های کوتاه و بلند از یک الگو تبعیت نمی‌کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.