Skip to main content
فهرست مقالات

فارسی کرمان

نویسنده:

ISC (19 صفحه - از 46 تا 64)

کلید واژه های ماشینی : دوم‌شخص، سوم‌شخص، جمع، اول‌شخص، کنش، فارسی کرمان، آیندهء خبری، کنش ناترایای، گذشتهء ساده، کنش ترایای

خلاصه ماشینی:

"گذشتهء شرطی و التزامی \تنها\جمع اول شخص‌\ xem-un-d-e bas-am \ xem-un-d-e bas-im دوم شخص‌\ xem-un-d-e bas-i \ xem-un-d-e bas-en سوم شخص‌\ xem-un-d-e bas-e \ xem-un-d-e bas-an 7-4 کنش‌ bur sodan «شدن»1 اکنون و آیندهء خبری \تنها\جمع اول شخص‌\ bur mi-s-am \ bur mi-s-im دوم شخص‌\ bur mi-s-i \ bur mi-s-en سوم شخص‌\ bur mi-s-e \ bur mi-s-an اکنون شرطی و التزامی \تنها\جمع اول شخص‌\ bur be-s-am \ bur be-s-im دوم شخص‌\ bur be-s-i \ bur be-s-en سوم شخص‌\ bur be-s-e \ bur be-s-an اکنون امری \تنها\جمع دوم شخص‌\ bur be-so \ bur be-s-en گذشتهء ساده \تنها\جمع اول شخص‌\ bur so-d-am \ bur so-d-im دوم شخص‌\ bur so-d-i \ bur so-d-en سوم شخص‌\ bur so-d \ bur so-d-an -------------- (1)-بتنهائی نهاده نمیشود و معنی رفتن یا مردن هم نمیدهد از این کنش در جای‌ دیگری باز سخن خواهیم گفت. 7-9 کنش ترایای‌ dastan 1 اکنون و آیندهء خبری \تنها\جمع اول شخص‌\ dar-am \ dar-im دوم شخص‌\ dar-i \ dar-en سوم شخص‌\ dar-e \ dar-an اکنون شرطی و التزامی \تنها\جمع اول شخص‌\ dast-e bas-am \ bast-e bas-im دوم شخص‌\ dast-e bas-i \ bast-e bas-en سوم شخص‌\ dast-e bas-e \ bast-e bas-an اکنون امری \تنها\جمع دوم شخص‌\ dast-e bas \ dast-e bas-en گذشتهء ساده \تنها\جمع اول شخص‌\ dast-am \ dast-im دوم شخص‌\ dast-i \ dast-en سوم شخص‌\ dast \ dast-an گذشتهء نقلی \تنها\جمع اول شخص‌\ dast-am \ dast-im دوم شخص‌\ dast-i \ dast-en سوم شخص‌\ dast-e \ dast-an -------------- (1)گذشته‌های دور و دور نقلی و استمراری و استمراری نقلی و شرطی و التزامی در این‌ گویش نهاد ویژه ندارند و از گردانش این کنش در جای دیگر یاد خواهیم کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.