Skip to main content
فهرست مقالات

ذیلی بر تاریخ اسماعیلیه یا سندی چند درباره اصل تعلیم و تاریخ اسماعیلیان

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 440 تا 465)

کلید واژه های ماشینی : تعلیمیان ، امام ، تعالی ، اندیشه ، مذهب ، دانستن ، حق ، پیغمبری پیغمبران بی‌دانستن خدای تعالی ، علم بهستی خدای تعالی ، علم

خلاصه ماشینی:

"و دیگر چون مخالف از همه درماند گوید:اگر مهدی زمانه هست چراپیدا نیست؟ و نداند که از پیغمبران و امامان(ع)بسیار بودند که بسببی از سببها ناپیدا شدند،و چون سبب برخاست پیدا شدند و پدید آمدند،چون موسی که چندین سال بمدینگریخته بود،و مؤمنان بنی‌اسرائیل از دست دشمن در بلا و رنج بودند،و اندر کتابهامیخواندند که موسی نامی بیرون خواهد آمد که ایشانرا از دشمن برهاند،و ایشانامروز و فردا میگردند تا چهار صد سال بر آمد،و بسی مؤمن که در میانه بمردند،تا عاقبت موسی بیرون آمد،و آنچه خدای تعالی وعده داده بود بر دست وی برآمد. این آنستکه اگر عاقلیبود که هنوز پروردگار خود را ندانسته باشد،پس آسمانی بیند چنین بلند بر کشیده،و چندین عجایب در وی پیدا کرده،و بچندین مشعلها بیاراسته،و بر آمدن و فرورفتنستارگان هرروز بجائی دیگر،و ماه و آفتاب با چندین منافع،و شب و روز و تابستان وزمستان و سرما و گرما و ابر و یاران و زمینی بیند چنین پهن باز گرفته،و از وی بهرمدتی نباتی دیگر و هر روز لونی دیگر میروید،و اشجار و اثمار و حیوانی باصو و&%07605TDAG076G% اشکال مختلف،و بیشتر از این چیزها که بنوی از پس یکدیگر پدید میآید،و آنچه بدینماند که شمرده نیاید،و تصرف خلق بیند،و چون یافتن و دوختن و بستن[33 پ]وگشودن و آمدن و رفتن و خفتن و گفتن و آنچه بدین ماند:آن اسمعیلیان را محالمی‌آید،و منکر میشناسند که این عاقل را اندیشه افتد در آنکه این تصرفات خلقبی‌ایشان محال بود،پس آنکه عجیبتر و محکمتر است ناچار باید که بی‌کردگاریپدید نیاید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.