Skip to main content
فهرست مقالات

اخبار

ISC (11 صفحه - از 121 تا 131)

کلید واژه های ماشینی : مؤسسهء تاریخ و فرهنگ ایران، دانشکدهء ادبیات تبریز، استادان دانشکدهء ادبیات تبریز، اساسنامه، تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی، مؤسسهء تحقیقات اجتماعی، فعالیتهای تحقیقاتی دانشکدهء ادبیات تبریز، تحقیقات، انجمن مؤسسهء تحقیقات اجتماعی، عضو مؤسسهء تاریخ و فرهنگ

خلاصه ماشینی:

"بوجود آمدن مؤسسهء تاریخ و فرهنگ ایران که پس از توفیق در طبع و نشر مرتب نشریهء دانشکده بزرگترین گام در راه کوششهای تحقیقاتی و مهمترین و قابل توجه‌ترین اقدام دانشکدهء ادبیات بشمار میرود زاییدهء گسترش و تکامل تدریجی کوششهایی است که از بدو تأسیس دانشکده‌ تاکنون در زمینهء تحقیقات بعمل آمده و این تکامل و پیشرفت طبعا مقتضی تمرکز و نظم و تربیت‌ و هماهنگی بوده ایجاد سازمان مخصوصی را که تأمین کنندهء این جهات باشد ایجاب میکرد. فصل دوم-هدف و فعالیت مؤسسه مادهء سوم-هدف و منظور از تشکیل مؤسسهء تاریخ و فرهنگ ایران عبارتست از متمرکز و هماهنگ‌ ساختن کلیه فعالیتهای تحقیقاتی دانشکدهء ادبیات تبریز دربارهء تاریخ و فرهنک‌ ایران و کمک بتوسعهء دامنهء این فعالیتها و جذب و هدایت کوششهای تحقیقاتی پراکنده‌ای‌ که در خارج از دانشکده در زمینهء مذکور بعمل میآید. مادهء ششم-از تاریخ تصویب این اساسنامه که بمنزلهء شروع رسمی فعالیت مؤسسه بشمار میرود طبق سنت معمول درمورد مؤسسات مشابه وابسته بدانشگاهها این مؤسسه مرجع صالح‌ برای اظهار نظر دربارهء مسائل و مشکلات و طرحهای راجع به«تاریخ و فرهنگ ایران» (در مواردی که جنبهء تحقیقاتی دارد نه تعلیماتی)و مشاور رسمی دانشگاه و دانشکده‌ در موارد مربوط خواهد بود. اعضای مؤسسه اعضای مؤسس(نامها بترتیب الفبایی): 1-آسایش(دکتر حسین) 2-الستی(دکتر مرتضی) 3-بازرگان(دکتر فریدون) 4-تاجبخش(دکتر احمد) 5-دانشور(محمد علی) 6-رحیمی موقر(دکتر اسرافیل) 7-فرید(دکتر ید الله) 8-محمد خانلو(حسن) 9-محمودپور(دکتر محمود) 10-مرتضوی(دکتر منوچهر) 11-هویدا(دکتر رحیم) مدیر مؤسسه آقای دکتر احمد تاجبخش رئیس دانشکدهء ادبیات و دانشسرایعالی تبریز طبق بند 3 از مادهء 7 اساسنامه بارأی مخفی انجمن مؤسسه وتأیید مقام سرپرستی دانشگاه بمدیریت مؤسسهء تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی انتخاب شدند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.