Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بین اعضای هیئت علمی

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 91 تا 106)

کلیدواژه ها :

فرهنگ سازمانی ،فرهنگ مشارکتی ،تسهیم دانش ،فرهنگ رسالتی ،فرهنگ انعطاف‌پذیر ،فرهنگ ثبات

کلید واژه های ماشینی : تسهیم دانش ، فرهنگ سازمانی ، فعالیت‌های مدیریت و تسهیم دانش ، مدیریت دانش ، مدیریت ، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی ، فرایندهای تسهیم دانش رابطه معناداری ، فعالیت‌های تسهیم دانش ، کارکنان ، فرایندهای تسهیم دانش

به دلیل ناتوانی در تسهیم اثربخش دانش و سرمایه‌های فکری،سازمان‌ها مقادیر زیادی‌ هزینه برای کسب دانشی که می‌توانستند از طریق فعالیت تسهیم به دست آورند،متحمل‌ می‌شوند.تسهیم اثربخش دانش نیازمند بافت و بستر مناسب فرهنگی است.تحقیقات‌ انجام شده نشان می‌دهند که فرهنگ سازمانی یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشبرد یا بازدارندگی فعالیت‌های مدیریت و تسهیم دانش است.فرهنگ سازمانی همواره یکی‌ از چالش‌های اساسی در مدیریت و تسهیم دانش به شمار می‌رود و ازاین‌رو شناسایی‌ موانع و محرک‌های فرهنگی برای تحقق فعالیت‌های مدیریت و تسهیم دانش بسیار ضروری و تعیین‌کننده است.در این تحقیق رابطه فرهنگ سازمانی و فعالیت‌های‌ تسهیم دانش در میان اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفته‌ است.روش تحقیق از نوع مطالعات ترکیبی همبستگی می‌باشد و ابزارهای تحقیق شامل‌ پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون(06 سؤال)و پرسشنامه تسهیم دانش لاوسون(02 سؤال)می‌باشند.حجم نمونه پژوهش تعداد 082 نفر از اعضای هیئت علمی می‌باشند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تناسبی انتخاب شده است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد فرهنگ‌های سازمانی مشارکتی،انعطاف‌پذیر(نوآورانه)و رسالتی رابطه مثبتی با تسهیم‌ دانش در بین اعضای هیئت علمی دارند و فرهنگ مبتنی‌بر ثبات رابطه‌ای با فرایندهای‌ تسهیم دانش ندارد.همچنین یافته‌های پژوهش‌ها بیانگر آن است که رابطه بین فرهنگ‌ سازمانی و تسهیم دانش با توجه به روشی که دانش تسهیم می‌شود تعدیل می‌گردد.

خلاصه ماشینی:

"تسهیم دانش کمک می‌کند درحالی‌که فرهنگ سازمانی که فقط نبوغ فردی را پرورش می‌دهد، در سازمانی که از فرهنگ تسهیم دانش برخوردار است افراد ایده‌ها و پیشنهادهای خود برای مثال رابطه معناداری بین پاداش و تسهیم دانش در تحقیق باک‌ جدول 1:برخی از مطالعات تجربی در زمینه روابط فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش (به تصویر صفحه مراجعه شود)یافته‌های تحقیقفرضیه 1:بین ویژگی‌های فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دارد. براساس نتایج تحقیق بین تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی رابطه قوی وجود دارد همان‌گونه که در جدول مشاهده می‌شود نقش ویژگی‌های فرهنگ سازمانی در تسهیم دانش در ویژگی‌های فرهنگ سازمانی در تسهیم دانش در تیم‌های مبتنی‌بر تجربه‌1بیشتر است. دانش نوشتاری عمدتا شامل دانش عینی است و استراتژی مورد استفاده برای تسهیم این نوع دانش‌ می‌کنند،تسهیم دانش ضمنی(موافق با نتایج جدول فوق)به شدت تحت تأثیر عوامل فرهنگی است. اگرچه ویژگی‌های فرهنگ سازمانی تأثیر زیادی بر فعالیت‌های تسهیم دانش دارند،اما در سطوح‌ مقررات سازمانی است و فرایندهای تسهیم دانش رابطه معناداری وجود ندارد. نمودار 2:مدل معادلات ساختاری رابطه بین فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش (2)- Empowerment فرضیه‌3:تأثیر خرده‌فرهنگ‌های سازمانی با توجه به روشی که دانش تسهیم می‌شود متفاوت است. است)از تأثیر آن بر تسهیم دانش گروهی و سازمانی و تیم‌های مبتنی‌بر عمل و تجربه(که‌ هر مدلی برای تسهیم دانش بدون توجه به فرهنگ سازمانی و فرهنگ‌ دانش مبتنی‌بر فرهنگ سازمانی بسیار پیچیده و نیازمند تحقیقات جامع‌تری است. روابط فرهنگ سازمانی و فرآیندهای مدیریت و تسهیم دانش کافی نیست. برای مدیریت و تسهیم دانش همچنان از نیازهای پژوهشی این حوزه علمی تلقی می‌شود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.