Skip to main content
فهرست مقالات

چهل نکته از تفسیر سوره حمد

نویسنده:

(13 صفحه - از 19 تا 31)

خلاصه ماشینی:

"این‌که حق متعال در آیۀ شریفۀ بسمالله جملۀ مالک یوم الدین را ذکر نفرموده و درجمله حمد ذکر فرموده است،شاید نکته‌ایباشد که در بسم الله فرض مالکیت مطلقۀ حقمتعال نیست و ظاهر شاید این باشد که ابتدایتربیت بشری است و غرض آیه اطاعتو عصیان باشد به خلاف مقام حمد که مقاممالکیت مطلقۀ حق متعال است و مناسب استبا مالک روز قیامت بودن به نحو مالکیت مطلقهکه ابتدا به قرآن کریم یا استعانت به نام خدایرحمان و رحیم در محیط تربیت است که دنیاباشد که در این عالم شرور و صاحبان شرموجودند فقط رحمانیت حق هست به‌طورمطلق و بدون استثناء و رحیمیت آن نیز هستو در خارج به مقام فعلیت و بروز و ظهورمی‌رسد در مواردی که صاحبان شر مانع آنباشد و در این جو که توأم با شرور صاحبانشرور است،جو استفاده از قرآن کریم استو جو استعانت است و مالکیت مطلقۀ حق کهفقط افاضه است و دیگر صاحبان شروراختیاری از خود ندارند مناسب با استفادۀتربیتی از قرآن یا استعانت برای خیراتنیست ولی در مقام حمد ظرف مالکیۀ مطلقۀحق متعال که جز خیر چیز دیگری نیستمناسب‌ترین ظروف است برای این‌که انسانعاقل به آن جهت حمد خدا کند که موقعیمی‌رسد که مالکیۀ مطلقه با حق است و دیگراختیارات صاحبان شرور تمام شده استو فقط آن‌چه در خارج بروز می‌کند افاضۀاوست بدون عمل پیدایش شرور که اختیاراتامثال بشر است."

کلید واژه های ماشینی:

حمد ، خدا ، حق متعال ، حق ، قرآن ، اسم ، عبادت ، رحمت ، افاضه ، استو


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.