Skip to main content
فهرست مقالات

رسانه، جنسیت و مصرف گرایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (34 صفحه - از 7 تا 40)

کلیدواژه ها :

جنسیت ،ارتباطات اجتماعی ،رسانه های جمعی ،اقناع ،مصرف گرایی

کلید واژه های ماشینی : مصرف ، مصرف‌گرایی ، جنسیت ، اقناع ، جنس ، پیام ، زنان ، مردان ، آزمون تفاوت میانگین میزان استفاده ، جنسیت مخاطبین پیام در مصرف‌گرایی

امروزه مصرف گرایی از موضوعات مهم پژوهش در جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی است و بررسی آن به عنوان یک مساله علمی و در حال گسترش در ایران حائز اهمیت است. بر این اساس این مطالعه به بررسی رابطه مصرف گرایی با رسانه های ارتباط جمعی پرداخته و با استفاده از نظریه و مدل ارتباطی اقناع به مطالعه نقش کانال های ارتباطی و جنسیت مخاطبین پیام در مصرف گرایی پرداخته است. روش استفاده شده به صورت پیمایشی و جمع آوری اطلاعات با ابزار پرسشنامه و نمونه مورد مطالعه 400 نفر از جوانان (29 18) ساکن در شهر شیراز بوده که با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین میزان استفاده از رسانه های جمعی و مصرف گرایی بر حسب جنسیت رابطه وجود دارد و در این مـیان مـردان به دلیل آنکه بیـشتر از رسانه های ارتباط جمعی استفاده می کنند مصرف گراتر از زنان می باشند.

خلاصه ماشینی:

"همچنین نتایج آزمون تفاوت میانگین میزان استفاده از رادیو ایرانی برحسب جنسیت نشان می‌دهد که با توجه به نمره‌ی میانگین میان دو جنس و مقدار بسیار کوچک T که برابر با 397% می‌باشد و سطح معناداری 692/0=Sig، رابطه‌ی معناداری بین میزان استفاده رادیو ایرانی و جنسیت وجود ندارد، در حالی که این نتایج در رابطه با میزان استفاده از رادیو خارجی و جنسیت، با توجه به نمره‌ی میانگین 72% برای زنان در مقایسه با 12% برای مردان و آماره‌های Sig و T موجود در جدول به لحاظ آماری رابطه معناداری بین میزان استفاده از رسانه‌های خارجی و جنسیت وجود دارد. همچنین نتایج آزمون تفاوت میانگین میزان استفاده از ماهواره برحسب جنسیت نشان می‌دهد با توجه به نمره‌ی میانگین زنان 21% در مقایسه با مردان 28% و مقدار T به دست آمده 88/3- و 000/= Sig در سطح 5 درصد خطا، رابطه‌ی معناداری بین میزان استفاده از ماهواره و جنسیت وجود دارد و تفاوت میانگین ها معنادار بوده و تصادفی نیست. رسانه‌های جمعی به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم برای انتقال ارزش‌ها، نمادها و پیام‌ها به کار برده می‌شوند و در بسیاری از موارد این رسانه‌ها، در خدمت گروه خاصی عمل می‌کنند و ارزش‌های به‌خصوص را در میان مردم اشاعه می‌دهند، که از آن جمله می‌توان به ارزش مصرف‌گرایی برای دنیای سرمایه‌داری اشاره کرد به همین دلیل بیشتر این رسانه‌ها در این جهت حرکت می‌کنند و سعی در اقناع بیشتر مخاطبین خود دارند و در آن واحد می‌توانند تعداد عظیمی از افراد تحت پوشش قرار دهند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.