Skip to main content
فهرست مقالات

قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن/جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (26 صفحه - از 73 تا 98)

کلیدواژه ها :

مصرف ،قشربندی اجتماعی ،مدیریت بدن ،جراحی زیبایی ،نماد پایگاه

کلید واژه های ماشینی : جراحی زیبایی، اجتماعی، مصرف، عمل جراحی زیبایی، زنان، نمادها، سبک زندگی، نماد پایگاه اجتماعی، میانگین نمره‌ی شاخص مدیریت بدن، نمره‌ی میانگین شاخص مدیریت بدن

مصرف مدار بودن هویت و بدن مدار بودن مصرف در جامعه نوین باعث شده است رفتارهایی چون انجام جراحی زیبایی به یکی از کنش های شایع تبدیل شود. در این پژوهش، تلاش شده است با پیوند موضوعاتی چون بدن، زیبایی، مصرف، سبک زندگی، طبقه و پایگاه، انجام جراحی زیـبایی به عنوان یک رفتار مصرفی و اندام های جراحی شده به عنوان یکی از نمادها و نشانه های پایگاه بررسی شود. حجم 140 نفری نمونه تحقیق شامل افرادی است که بدون داشتن نقص یا مشکل پزشکی، در مقطع دو ماهه این بررسی اقدام به عمل جراحی زیبایی کرده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پیمایش پرسشنامه بوده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد اکثریت افرادی که به جراحی زیبایی اقدام کرده اند زن، غیر متاهل، و متعلق به طبقات و پایگاه های متوسط رو به پایین و پایین جامعه بوده ولی واجد سطح متوسط بالا و بالایی از مدیریت بدن هستند. بر اساس نظرات راهنما و نتایج این تحقیق می توان گفت: (1) انجام جراحی زیبایی به عنوان یک رفتار مصرفی منزلت بخش مختص به اقشار ممتاز جامعه نیست و در میان اقشار پایین تر جامعه نیز فراگیر شده است، (2) اکثریت یافتن اقشار پایین تر از متوسط در بین متقاضیان زیبایی کلینیکی می تواند بیانگر اهمیت اجتماعی زیبایی و تمایل این افراد جهت کسب موقعیت بالاتر و دستیابی به احترام بیشتر باشد، (3) رفتارهای معطوف به زیبایی و جذابیت بدنی به عنوان بخشی از یک سبک زندگی می تواند تمایزبخش اقشار مختلفی باشد که واجد تعلق طبقاتی و پایگاهی واحدی هستند.

خلاصه ماشینی:

"جدول (3): آزمونT برای تفاوت میانگین نمرات تعلق طبقاتی از ارزش معیار متغیر 335/3 = ارزش معیار T درجه‌ی آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین طبقه 28/4- 139 000/0 451/0- همان ‌طور که مقدار سطح معناداری نشان می‌دهد این تفاوت بین میانگین نمره‌ی تعلق طبقاتی افراد نمونه و متوسط نمره‌ی تعریف شده در مقیاس نظری، بر اساس سطح معناداری کمتر از 05/0، معنادار بوده و با اطمینان 95 درصد قابل تعمیم به جمعیت است. جداول زیر نتایج آزمون T درباره‌ی این مقایسه را نشان می‌دهد: جدول (6): آزمون T برای تفاوت میانگین نمرات شاخص مدیریت بدن از ارزش معیار متغیر 165/2 = ارزش معیار T درجه‌ی آزادی سطح معناداری تفاوت میانگین مدیریت بدن 02/3 139 003/0 115/0 همان طور که مقادیر فوق نشان می‌دهد نمره‌ی میانگین شاخص مدیریت بدن که برای افراد نمونه 28/2 است، بالاتر از نمره‌ی متوسط مقیاس نظری ـ‌برابر با 165/2ـ می‌باشد این تفاوت از آنجا که سطح معناداری به ‌دست آمده در آزمون T کمتر از 05/0 و برابر با 003/0 است واقعی و معنادار تلقی شده و صحت آن در جمعیت نیز با اطمـینان حداقل 95 درصد تأیید می‌گردد. نتایج تحقیق درباره‌ی شاخص مدیریت بدن که نشان می‌دهد میانگین نمره‌ی این شاخص در بین افرادی که دست به عمل جراحی زیبایی می‌زنند از متوسط نمره‌ی مقیاس نظری تعریف شده بالاتر است، از یک سو بیانگر الگومندی این کنش مصرفی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.