Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی/در بین دختران دانشگاه مازندان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (30 صفحه - از 141 تا 170)

کلیدواژه ها :

مصرف ،دختران دانشجو ،جامعه شناسی بدن ،مدیریت بدن ،بدن اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : بدن ، مدیریت بدن ، زنان ، گرایش زنان به مدیریت بدن ، مصرف ، رسانه‌ها ، مدیریت بدن رابطه‌ی معناداری وجود ، تبلیغات ، گرایش افراد به مدیریت بدن ، مصرف‌گرایی

اهمیت یافتن بدن و متعاقب آن بازتابی شدن هویت بدنی افراد از پیامدهای اساسی جامعه ی مصرفی است که در آن افراد با تغییر ویژگی های ظاهری بدن خود مبادرت به ساخت بدن اجتماعی یعنی بدنی که از نظر وضعیت ظاهری، آرایشی و پوششی مقبول نظام اجتماعی است، می نمایند. در این تحقیق عوامل اجتماعی موثر در این پدیده بررسی شده است و با استفاده از روش پیمایشی از مجموع 6000 دانشجوی دختر دانشگاه مازندران بر مبنای فرمول کوکران 400 نمونه به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. دیدگاه های نظری فمینیسم سوسیال، نظریه ی فوکو، گیدنز و گافمن راهنمای آزمون فرضیات تحقیق می باشد، برای سنجش روایی و پایایی سوالات از ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار صوری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد عوامل مستقیم موثر در مدیریت بدن عبارت اند از: مصرف گرایی (56/0=) فشار اجتماعی (61/0=)و مصرف رسانه ای (42/0=). این سه عامل 83 درصد تغییرات متغیر وابسته را تعیین می نمایند.

خلاصه ماشینی:

"8-2) فرضیه‌ی دوم میان مصرف‌گرایی و گرایش زنان به مدیریت بدن رابطه معناداری وجود دارد: جدول 2: ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مصرف گرایی با مدیریت بدن شدت رابطه R انحراف معیار مقدار T سطح معناداری 181/0 054/0 391/3 001/0 چون سطح معناداری بین دو متغیر مصرف‌گرایی و مدیریت بدن 001/0 است و 001/0 کوچک‌تر از 05/0 است، لذا این فرضیه که به نظر می‌رسد میان مصرف‌گرایی و گرایش به مدیریت‌ بدن رابطه‌ی معناداری وجود دارد، تأیید می‌شود، مصرف‌گرایی پدیده‌ای در جامعه‌ی سرمایه‌داری است که در آن افراد به خصوص جوانان و زنان به جای تولید بیشتر به مصرف روی می‌آورند. تبلیغات در رسانه‌های مختلف با به نمایش درآوردن انواع لباس‌های مد روز و انواع وسایل حالت‌دهنده و انواع وسایل ورزشی و داروهای فرم دهنده سبب می‌شود جوانان به فکر تناسب اندام باشند، شدت رابطه بین این دو متغیر 112/0 است که این مقدار رابطه ناچیز است، جهت رابطه بین این دو متغیر مثبت است، ضریب تعیین این آزمون 1/2 است که میزان تأثیرگذاری تبلیغات در گرایش زنان به مدیریت بدن را نشان می‌دهد. با به نمایش درآوردن اندام‌ها در قالب لباس‌ها به گونه‌ای میان لباس و تن رابطه ایجاد می‌کنند، تبلیغات از طریق رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در گرایش افراد به مدیریت بدن دارند، شدت رابطه بین دو متغیر کم است، جهت رابطه بین دو متغیر مثبت است و ضریب تعیین این آزمون 7/2 است که میزان تأثیرگذاری رسانه‌ها در گرایش زنان به مدیریت بدن را نشان می‌دهد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.