Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

نگاهی به ترجمه استاد فولادوند

نویسنده:

(10 صفحه - از 142 تا 151)

کلید واژه های ماشینی : ترجمه ، آسمان ، ترجمه استاد فولادوند ، خدا ، حق ، عذاب ، ضمایر ، حرام ، معبود ، سورۀ حمد

خلاصه ماشینی:

"اگر مترجم از آوردنتعابیری نظیر«و حال آن‌که»به علت سلیسنبودن پرهیز دارد(که گویا چنین نیست ودر مواردی این تعبیر را به کار برده است4)بهتر بود تلاش شود از تعابیری بهره گرفتهشود که مفهوم مزبور را برساند،نظیر«بااین‌که گروندگان نیستند». همان‌گونه که پیداست،در ترجمه تأکیدلازم کاملا نادیده گرفته شده است،و حالآن‌که دلیلی بر این نادیده گرفته شدن نبود،زیرا همان‌گونه که از مؤخرۀ مترجم پیداستوی در صورتی ضمایر تأکیدی را نادیدهمی‌گیرد که موجب دوری از متن مقدسباشد و در این مورد توجه به ضمیر تأکیدیترجمه را به متن مقدس نزدیک می‌ساخت،افزون بر آن‌که این نوع تأکید را در آیۀ 11همین سوره آورده است: {/... در ترجمه از جملۀ فعلیه بهره گرفته شدهاست،درحالی‌که در آیه جمله اسمیه استو بهتر بود در ترجمه نیز چنین شود و مثلاعبارتی نظیر این آورده شود:«ما فقطریشخندگریم»یا«ما فقط ریشخند زنیم». ثانیا:از آوردن حرف عطف«و»بین لفظ«آذرخش»و«بیم مرگ»چنینفهمیده می‌شود که دو عامل موجب گذاشتنسرانگشتان درگوش بوده است:یکی نهیبآذرخش و دو دیگر بیم مرگ،درحالی‌کهآیه چنین چیزی را نمی‌گوید،بلکه بیم مرگعامل انگشت گذاشتن در گوش است ونهیب صاعقه ابزار مرگ تصور شده است وبهتر بود چنین آورده شود:«از بیم مرگ،دربرابر نهیب آذرخش سرانگشتان خود را درگوش‌هایشان نهند». از گذاشتن تعبیر«باید»در داخل کروشهو اوردن جمله در شکل امری چنین استنباطمی شود که دو سال شیر دادن برای مادرانامری الزامی است،درحالی‌که چنین نیست وخداوند متعال در آیه از جملۀ خبری بهرهگرفته است و در واقع خبر از ثبوت یک حقاست و به تعبیری حق مادران در شیر دادندو سال تمام برای فرزندانشان را تثبیتمی‌کند و نه آن‌که بر مادران تکلیف در شیردادن ایجاد کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.