Skip to main content
فهرست مقالات

تفاوتهای وجوه فعلی در فارسی تاجیکی و فارسی ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : فارسی ، فعل ، تاجیکی ، تفاوتهای وجوه فعلی در فارسی ، صفت مفعولی فعل اصلی ، فعل در فارسی تاجیکی ، وند ، فارسی تاجیکی و فارسی ، لهجه‌های تاجیکی صفت مفعولی ، صفت مفعولی

خلاصه ماشینی:

"(دارم می‌روم، دارم می‌خورم)ولی در تاجیکی با کمک فعلایستادن: حال در حال انجام صفت مفعولی فعل اصلی+گذشته نقلیایستادن داریم می‌خوریم‌ raftan-do?ram دارم می‌خورم‌ xurdan-do?ram این نوع فعل وقتی به صورت مرکب باشد جزء غیر فعلی آن در فارسی معیار معمولا بین فعل معین و فعل اصلی قرار می‌گیرد و در تاجیکی در آغاز فعل: داریم غذا می‌خوریم‌ ?awqo?t-xurda-?isto?da ?e:m داریم غذا می‌پزیم‌ ?awqo?t-karda-?isto?da ?e:m 6-گذشته ساده: ساخت این فعل در تاجیکی مانند فارسی معیار است: گذشته ساده ستاک گذشته فعل+شناسه فعلی رفتیم‌ raft-e:m رفتید raft-e:d 7-گذشته نقلی: این فعل در تاجیکی به صورتهای زیر ساخته می‌شود: یک-شبیه فارسی ایران و طبق فرمول زیر است: گذشته نقلی صفت مفعولی فعل اصلی+فعل پس بستی 7 رفته‌ام‌ rafta-?am رفته‌ای‌ rafta-?i رفته است‌ rafta-?ast رفته‌ایم‌ rafta-e:m رفته‌اید rafta-e:d رفته‌اند rafta-and دو-با صفت مفعولی همراه با پسوند -agi و افعال پی بستی به کار می‌رود: رفته‌ام‌ raftagi-yam رفته‌ای‌ raftagi-yi رفته است‌ raftagi-yast رفته‌ایم‌ raftagi-ye:d رفته‌اید raftagi-ye:d رفته‌اند raftagi-yand گاهی افعال فوق(در هر 6 شخص)تنها به صورت صفت مفعولی به کار می‌روند: (7)فعل پس بستی( enclitic )به صورتهای شش گانه حال ساده فعل بودنگفته می‌شود که شبیه شناسه‌های فعلی‌اند، بجز سوم شخص مفرد که به جای‌ -ad ازاستاستفاده می‌شود. 9-گذشته استمراری ساخت این فعل در تاجیکی مانند فارسی معیار است: گذشته استمراری وند نمود+ستاک گذشته فعل+شناسه فعل می‌رفتیم‌ m:eraft-e:m می‌رفتید me:-raft-e:d 10-گذشته در حال انجام این فعل در تاجیکی ساختی کاملا متفاوت با فارسی معیار دارد و طبق فرمول زیر ساخته می‌شود: گذشته در حال انجام صفت مفعولی فعل اصلی+گذشته دورایستادن داشتیم می‌خوردیم‌ xurda-?isto?da-de:m داشتم می‌رفتم‌ rafta-?isto?da-bu dam در بعضی از لهجه‌های تاجیکی این فعل به صورت زیر نیز به کار می‌رود: گذشته در حال انجام مصدر+گذشته سادهداشتن داشتم می‌رفتم‌ raftan-do?stam داشتم می‌خوردم‌ xurdan-do?stam در افعال مرکب جای جزء غیر فعلی مانندحال در حال انجام است(نگاه کنید به شماره 5)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.