Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی شکاف تورم بر اساس مدل P* در ایران

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 9 تا 36)

کلیدواژه ها :

تورم‌ ،شکاف قیمت‌ ،تولید بالقوه‌ ،شکاف تولید و شکاف سرعت گردش پول

کلید واژه های ماشینی : شکاف سرعت گردش پول ، سرعت گردش پول ، تورم ، شکاف قیمت ، مدل ، شکاف قیمت داخلی ، برآورد سرعت گردش پول تعادلی ، مدل شکاف قیمت داخلی ، شکاف قیمت خارجی ، برآورد شکاف سرعت گردش پول

رابطه بین پول و قیمت همواره مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی است. در این ارتباط مدلهای مختلفی نیز برای تبیین تورم ارایه شده‌اند که هر یک از دیدگاه خاص خود به آن توجه کرده‌اند. به‌رغم وجود نظرات مختلف، می‌توان گفت که اقتصاددانان در پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته پدیده تورم را با شدت و ضعفهای مختلف تجربه کرده است. به همین دلیل تحقیقات وسیع و دامنه‌داری درباره تورم در کشور انجام شده که غالب آنها از دیدگاه پولی به تورم نگریسته‌اند. گرچه دیدگاه این مقاله به پدیده تورم کشور نیز پولی است، اما از دریچه‌ای نو این پدیده را مورد آزمون و تحلیل قرار می‌دهد. مدلP* ، مدل جدیدی است که آزمون آن برای اقتصاد ایران، به منزله اولین تجربه مدل P* برای یک کشور در حال توسعه نیز هست. در این مدل افزون بر شکاف تولید، شکاف سرعت گردش پول نیز لحاظ می‌شود. این امر با توجه به ابداعات مالی که در دو دهه گذشته صورت گرفته و سرعت گردش پول را دستخوش تغییرات و تحولات اساسی نموده است، به مدل P* ویژگی خاصی می‌بخشد. در این مقاله ابتدا مدل استاندارد P* (مدل شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گیرد. سپس به‌منظور در نظر گرفتن نقش نظام ارزی در تعیین قیمت و تورم کشور، مدل تعمیم یافته P* که در آن افزون بر شکاف قیمت داخلی، شکاف قیمت خارجی نیز لحاظ می‌شود، آزمون می‌شود. بر پایه نتایج به‌دست آمده، شکاف قیمت داخلی قادر به تبیین تورم کشور نیست. علت این امر نیز بی‌ثباتی سرعت گردش پول است که آن نیز به نوبه خود ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد. از سوی دیگر شکافهای قیمت کل و خارجی به خوبی تورم کشور را تبیین می‌کنند. این امر گویای آن است که شکاف قیمت خارجی در واقع نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین تورم کشور دارد.

خلاصه ماشینی:

"بر پایه نتایج به دست آمده،شکاف قیمت داخلی قادر به تبیین تورم کشور نیست،علت این امر نیز بی‌ثباتی سرعت گردش پول است که آن نیز به نوبه خود ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد. این امر با توجه به ابداعات مالی که از دهه 1980 در دنیا صورت گرفته و سرعت گردش (1) Nelson&Plosser پول را تحت تأثیر قرار داده است؛به مدل P^* ویژگی خاصی می‌دهد و آن را از سایر مدلهای تبیین پولی تورم متمایز می‌سازد. روشهایی که در این مقاله برای برآورد سرعت گردش پول تعادلی مورد استفاده قرار می‌گیرد،روش فیلتر هودریک-پرسکات و بردار خود رگرسیونی مبتنی بر ارتباطات بلندمدت است. آزمون دیکی فولر تعمیم‌یافته برای LQGAP HP (به تصویر صفحه مراجعه شود) گام بعدی آن است که شکاف سرعت گردش پول نیز مورد آزمون ایستایی قرار گیرد. به بیان دیگر: شکاف تولید+شکاف سرعت گردش پول-شکاف قیمت داخلی PGAPD?-VGAP+LQGAP (شکاف قیمت به روش بردار خود رگرسیونی مبتنی بر ارتباطات بلندمدت) (شکاف قیمت به روش فیلتر هودریک-پرسکات) PGAPD?-VGAPHP+LQGAPHP جدول 6 نتایج حاصل از برآورد شکاف قیمت داخلی را به اشکال مختلف نشان می‌دهد: (1) Smoothing (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 6. برای برآورد شکاف قیمت داخلی،یکبار نیز متغیرهای سرعت گردش پول و شکاف تولید مجموعا به عنوان یک متغیر در مدل لحاظ می‌شود و بار دیگر یافته‌ها نتایج فوق را تأیید می‌کند. بنابراین برای برآورد مدل نهایی قیمت ابتدا مجموع شکافهای سرعت گردش پول و تولید با هردو روش هودریک-پرسکات و بردار خود رگرسیونی مبتنی بر ارتباطات بلندمدت به عنوان شکاف قیمت داخلی LPGAP(-1) در مدل گذاشته می‌شوند و مدل قیمت نهایی برآورد می‌شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.